10.2.2017

Viljelijät voivat ilmoittaa vuonna 2016 hallinnassaan olleiden eläinten määrät Vipu-palvelussa. Eläinmääräilmoitus koskee siipikarjan, hevosten ja ponien määriä sekä eläinten hyvinvointikorvaukseen sitoutuneiden maatilojen osalta myös sikojen määriä. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 15.2.2017.

Maatilan on tehtävä ilmoitus, jos se haluaa käyttää eläinmääriä luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotuksen, sika- ja siipikarjatalouden tuen tai luonnonmukaisen tuotannon kotieläinkorotuksen eläintiheyslaskennassa. Jos tilan eläintiheys täyttyy nautojen, lampaiden, vuohien ja sikojen määrillä, eläinmääräilmoitusta ei tarvitse tehdä, koska hallinto saa tiedot eläimistä suoraan eläinrekistereistä.

Eläinten hyvinvointikorvausta sioista tai siipikarjasta hakeneiden viljelijöiden on tehtävä eläinmääräilmoitus joka tapauksessa, koska korvauksen määrä lasketaan ilmoitetun eläinmäärän perusteella.

Huomioitavaa broilereiden eläinmäärien ilmoittamisessa

Eläinmääräilmoituksessa viljelijä ilmoittaa broilereiden määrän joka kuukaudelta. Eläinmääräksi ilmoitetaan suurin eläinmäärä kuukauden 1. ja 5. päivän väliltä.

Edellytyksenä on, että ilmoitettu eläinmäärä on ollut maatilalla vähintään vuorokauden ajan. Koko vuorokauden ei kuitenkaan tarvitse täyttyä kuukauden 1. ja 5. päivän aikana. Viljelijä voi siis ilmoittaa kuukauden ensimmäisen päivän eläinmäärän, vaikka erä olisi lähtenyt tilalta sen vuorokauden aikana. Myös kuukauden viidennen päivän eläinmäärän voi ilmoittaa, vaikka erä olisi saapunut vasta kyseisenä päivänä.

Lisätietoja tuenhakijalle:

Maaseutuviraston tiedote 11.1.2017

Mavi.fi

Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja medialle:

Ylitarkastaja Ulla Sihto

0295 31 2443

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi