19.8.2015

Viljelijöiden yhteystietoja on luovutettu virheellisesti markkinointitarkoitukseen Maaseutuviraston rekisteristä. Yhteystiedot on luovuttanut Maanmittauslaitos, joka on tiedonluovutuksessa Maaseutuviraston palvelutuottaja.

Kyseessä on kertaluonteinen yhteystietojen luovutus, eikä nyt luovutettuja tietoja tulla enää käyttämään. Yhteystietojen saaja hävittää tiedot asianmukaisesti.

Yhteystiedot markkinointi- tai neuvontatarkoituksiin on lupa luovuttaa vain niiltä viljelijöiltä, jotka ovat antaneet siihen suostumuksensa (lomake 101D / Vipu-palvelussa ruksi). Virheellisessä tiedonluovutuksessa tiedoista jäivät poistamatta viljelijät, jotka eivät olleet antaneet suostumustaan yhteystietojen luovutukseen. Tästä syystä he ovat tällä viikolla saaneet markkinointipostia, jonka osoitelähteenä mainitaan Mavi.

Maaseutuvirasto pahoittelee virhettä. Virastossa on ryhdytty toimenpiteisiin, jotta vastaavia virheellisiä tiedonluovutuksia sen omistamista rekistereistä ei pääse tapahtumaan.

Lisätietoja:
Ylijohtaja Leena Tenhola
0295 31 2448
etunimi.sukunimi@mavi.fi

Maanmittauslaitoksen tiedote: Inhimillinen erehdys väärien tietojen luovutuksen takana