2.5.2016

Viljelijöitä ja maanomistajia koskeva tukioikeuksien mitätöinti on toteutettu tänä keväänä. Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti johtuu siirtymisestä EU:n uuden ohjelmakauden tukijärjestelmään. Tukioikeudet rajaavat, kuinka paljon maatilalle voidaan maksaa EU:n kokonaan rahoittamia suoria tukia eli perustukea, viherryttämistukea ja EU:n nuoren viljelijän tukea.

ELY-keskus tai Ahvenanmaan valtionvirasto tekee päätöksen ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinnistä ja lähettää päätöksen tukioikeuksien omistajalle. Maatiloille päätöksiä postitetaan kaiken kaikkiaan noin 38 000 kappaletta. Mitätöityjä tukioikeuksia vastaava pinta-ala on yhteensä noin 22 000 hehtaaria. Lukuihin sisältyvät niin aktiivitilat kuin myös passiivitilat, jotka eivät viljele itse.

Aktiivitiloille tukioikeuspäätös toimitettiin tämän kevään viljelijätukihaun esitäyttömateriaalin mukana. Päätöksiä lähetettiin noin 27 700, ja mitätöityjä tukioikeuksia vastaava pinta-ala oli yhteensä noin 13 000 hehtaaria. Aktiiviviljelyä harjoittamattomia maanomistajia mitätöinti koski noin 12 000 tilan ja noin 9 000 hehtaarin osalta.

Mitätöinnin taustalla vanhojen tukioikeuksien käyttäminen

Kun EU:ssa siirryttiin uuden ohjelmakauden tukijärjestelmään vuonna 2015, Suomi päätti säilyttää tuolloin olemassa olleet tukioikeudet. Näin voidaan kunnioittaa niitä sopimuksia, joita maanomistajat ja vuokralaiset ovat keskenään tehneet tukioikeuksien palauttamisesta maanomistajalle vuokra-ajan päätyttyä. Toinen vaihtoehto olisi ollut ottaa käyttöön uudet tukioikeudet. Vanhat olisi mitätöity ja uudet olisi annettu niille, jotka ilmoittivat pinta-alaa vuoden 2015 tukihaussa. Tällöin maata viljelemättömät maanomistajat olisivat menettäneet vanhat tukioikeutensa ja uudet olisi annettu lohkot ilmoittaneelle vuokralaiselle.

EU-asetuksen mukaan vanhoja tukioikeuksia käytettäessä on vertailtava kunkin tilan tukikelpoisia hehtaareja ja tukioikeuksia. Jos tukioikeuksia on enemmän kuin tukikelpoisia hehtaareita, hallinnon on mitätöitävä ylimääräiset tukioikeudet. Menettelyn tavoitteena on saada kaikki raha viljelijöille. Aiemmin osa rahoista jäi käyttämättä, koska ne olivat kiinni käyttämättömissä tukioikeuksissa.

Tukikelpoisten hehtaarien ja tukioikeuksien vertailu tehtiin 15.6.2015 maataloushallinnon rekisteritietojen perusteella. EU-asetusten perusteella ylimääräiset tukioikeudet ovat lakanneet olemasta jo 16.6.2015. Aikataulusta kerrottiin ennakkoon ensimmäisen kerran viljelijätukien hakuoppaassa keväällä 2015.

Komission asetus edellyttää, että ensisijaisesti mitätöidään tukioikeuksia joiden arvo (€/ha) on alhaisin ja että samanarvoisista tukioikeuksista omistettujen ja vuokrattujen tukioikeuksien lukumäärää on vähennettävä samassa suhteessa. Tästä johtuu, että eräissä tapauksissa on jouduttu mitätöimään myös vuokrattuina olleita tukioikeuksia.

Kun vertailu pinta-alojen ja tukioikeuksien välillä tehtiin, verrattiin kokonaismääriä toisiinsa. Vertailussa kaikki yhden tilan tukioikeudet laskettiin yhteen riippumatta siitä, olivatko tukioikeudet omistuksessa vai pelkästään hallinnassa. Samoin perustein laskettiin yhteensä myös peltolohkojen pinta-alat. 

Yksittäisten vuokranantajien lohkoja ei siis verrattu heidän omistamiinsa tukioikeuksiin, kun lohkot ja tukioikeudet olivat vuokrattuina aktiiviviljelijöille. Tästä syystä myös vuokranantajien tukioikeuksia on mitätöity, vaikka heidän omistamiensa lohkojen pinta-ala ei ole muuttunut.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Juha Palonen

0295 16 2356

etunimi.sukunimi(at)mmm.fi

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:

Erikoissuunnittelija Kati Törmä

0295 31 2432

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

www.mavi.fi: Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti