​14.4.2015

Maaseutuvirasto on julkaissut tietoa tukihakemuksella ilmoitettavia kasveja koskevia rajoituksia liittyen ympäristökorvaukseen. 

Ympäristökorvaukseen sitoutumaton viljelijä

Ympäristökorvaukseen sitoutumaton tila ei voi tukihakemuksellaan ilmoittaa seuraavia kasveja:

 • luonnonhoitopeltonurmi

 • suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen 2015)

 • suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015)

 • suojakaista

 • monivuotinen ympäristönurmi

 • viherlannoitusnurmi

 • monimuotoisuuspelto riista

 • monimuotoisuuspelto maisema

 • monimuotoisuuspelto niittykasvit

 • saneerauskasvit.

Ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä

Kasvien valintaan vaikuttaa myös valittu toimenpide. Ympäristökorvaukseen sitoutunut viljelijä, joka on valinnut toimenpiteen ympäristönhoitonurmet, voi valita lohkolle kasviksi

 • luonnonhoitopelto nurmi
 • suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen 2015)
 • suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015)
 • monivuotinen ympäristönurmi. 

Jos viljelijä on valinnut toimenpiteen peltoluonnon monimuotoisuus, hän voi valita kasviksi

 • viherlannoitusnurmen
 • monimuotoisuuspelto riistan
 • monimuotoisuuspelto maiseman
 • monimuotoisuuspelto niittykasvit
 • saneerauskasveja. 

 Sitoutunut viljelijä voi ilmoittaa myös suojakaistaa omaksi kasvulohkokseen.

Hakemisessa huomioitavaa

Sähköistä tukihakemusta ei voi lähettää, jos jokin edellisistä kasveista on valittu kasvulohkolle, eikä viljelijä ole valinnut ympäristökorvauksen toimenpidettä. Sähköisessä tukihaussa ympäristökorvaukseen sitoutumaton viljelijä ei voi valita edellä mainittuja kasveja lainkaan.

Jos ympäristökorvaukseen sitoutumaton viljelijä ilmoittaa näitä kasveja paperihakemuksellaan, ne tullaan muuttamaan kunnassa viljelijän kuulemisen jälkeen. Kuulemisen yhteydessä viljelijän on huomioitava, vastaako lohkon käyttötarkoitus tuotantonurmea (pyrkimys sadon tuottoon ja muut tavanomaista viljelyä koskevat vaatimukset) vai kesantoa (kesannon hoitoehdot). Kasvimuutoksen jälkeen lohkon hoito on tehtävä sen kasvin ehtojen mukaisesti, joka lohkolle kuulemisen perusteella merkitään.

Ympäristökorvaukseen sitoutumattoman viljelijän, tulee ilmoittaa yllä olevien rajattujen kasvien alat seuraavasti vuonna 2015:

​Ympäristökorvaukseen sitoutunut
(ravinteiden tasapainoinen käyttö)
​Ympäristökorvaukseen sitoutumaton
​Suojakaista ​Nurmi tai viherkesanto
 

 

​Ympäristökorvaukseen sitoutunut
(ympäristönhoitonurmet)
​Ympäristökorvaukseen sitoutumaton
Luonnonhoitopelto (nurmikasvit, väh. 2 v.)​ ​Nurmi tai viherkesanto
Suojavyöhyke
​Nurmi tai viherkesanto
Monivuotinen ympäristönurmi
​Nurmi tai viherkesanto
 

 

​Ympäristökorvaukseen sitoutunut
(peltoluonnon monimuotoisuus)
​Ympäristökorvaukseen sitoutumaton
Viherlannoitusnurmi​ ​Nurmi tai viherkesanto
Monimuotoisuuspelto, riista​ ​Nurmi tai viherkesanto
Monimuotoisuuspelto, maisema​ ​Nurmi tai viherkesanto
​Monimuotoisuuspelto, niitty 1. ja 2. vuosi ​Nurmi tai viherkesanto
Saneerauskasvi (valkosinappi)​ ​Muut rehukasvit
​Saneerauskasvi (öljyretikka) ​Muut rehukasvit
​Saneerauskasvi (samettikukka) ​Koristekasvit
​Saneerauskasviseos ​Muut rehukasvit
 

Suojavyöhykkeen ilmoittamisesta

Ympäristökorvaukseen sitoutunut hakija, joka on valinnut toimenpiteeksi ympäristönhoitonurmet, ilmoittaa sitoumukseen kuuluvat ehtojen mukaiset suojavyöhykkeet koodilla Suojavyöhyke (sitoumus alkaen 2015). 

Vastaavasti ympäristökorvaukseen sitoutunut hakija, jolla on aikaisempina vuosina tehty ja edelleen voimassa oleva erityistukisopimus suojavyöhykkeen perustamisesta ja hoidosta, ilmoittaa suojavyöhykealat koodilla Suojavyöhykenurmi (sopimukset ennen 2015).

Lisää kasvien ilmoittamisesta hakuoppaassa Liite B:ssä (kasviluettelo), katso myös Hakuoppaan luku 9, Viherryttämistuki.