​6.10.2015

Tänä syksynä viljelijät voivat ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Ilmoitusajankohta on 19.–30.10.

Ympäristökorvauksen syysilmoitukset kannattaa tehdä sähköisesti vaikka olisi jättänyt kevään päätukihakemuksen paperilla. Lohkotiedot ovat Vipu-palvelussa valmiina käyttöön ja Vipu laskee automaattisesti sitoumusalan kasvipeitteisyysprosentin.

Keväällä 2015 haetun ympäristökorvauksen ennakko maksetaan kaikille viljelijöille marraskuussa. Ne viljelijät, jotka tekevät lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteiden syysilmoitukset sähköisesti, saavat ennakkomaksut näistä toimenpiteistä tileilleen samaan aikaan muun ympäristökorvauksen ennakon kanssa. Paperilla palautetut syysilmoitukset voidaan tallentaa vasta myöhemmin, joten paperilla syysilmoituksen tekevät viljelijät saavat näiden toimenpiteiden maksut tileilleen kesäkuussa 2016, kun ympäristökorvauksen loppumaksu maksetaan.

Lietelannan sijoittaminen peltoon- ja ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen -toimenpiteissä syysilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos lannoitetta ei ole levitetty.

Lannan tai lannoitteen vastaanottamisesta paperiliite kuntaan

Jos viljelijä vastaanottaa lantaa tai lannoitetta, hänen pitää Vipu-palvelussa tehtävän ilmoituksen lisäksi toimittaa kuntaan viimeistään 30.10.2015 molemmista lantatoimenpiteistä erillisenä paperiliitteenä luovutussopimus, maksukuitti tai rahti- tai kuormakirja, josta selviää materiaalin hankinta ja määrä. Ilmoituksen voi tehdä esimerkiksi lomakkeella 465L, jonka saa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet. Jos liitteestä ei käy ilmi lannoitemateriaalien ravinnesisältö, tulee tuoteseloste säilyttää tilalla.

Kasvipeitteisyydestä korkeampi korvaus kohdentamisalueella

Pellon talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen sitoutuneen viljelijän tulee ilmoittaa vähintään 20 % kasvipeitteisyyttä. Kasvipeitteinen ala ilmoitetaan peruslohkoille, ei kasvulohkoille. Ilmoitettava ala voi olla pienempi kuin peruslohko. Alaa ei tarvitse piirtää kartalle.

Kasvipeitteisyydestä maksetaan korkeampaa korvausta kohdentamisalueella. Korvausta voi saada 20, 40, 60 ja 80 prosentin kasvipeitteisyyden mukaan kohdentamisalueella ja 20, 40 ja 60 prosentin kasvipeitteisyyden mukaan muulla kuin kohdentamisalueella.

Lisätietoa syysilmoituksista Mavi.fi:ssä

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Syysilmoitukset, valumavesien hallinta, ympäristönurmet, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys: Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho, 0295 31 2431
Syysilmoitukset, lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen: Ylitarkastaja Hanna Ketomäki, 0295 31 2429
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi