3.9.2015

Ympäristökorvaukseen ja sen eri toimenpiteisiin sitoutuneen viljelijän tulee tästä syksystä alkaen muistaa määräpäiviä ja tekemisiä. Maaseutuvirasto on koonnut verkkosivuilleen www.mavi.fi viljelijän avuksi tietopaketin tärkeistä päivämääristä ja toimista.

Syysilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti

Tänä syksynä viljelijät voivat ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Ilmoitusajankohta on aiemmin ilmoitetusta poiketen lokakuun kaksi viimeistä viikkoa, 30.10. asti.

Ympäristökorvauksen syysilmoitukset kannattaa tehdä sähköisesti vaikka olisi jättänyt kevään päätukihakemuksen paperilla. Lohkotiedot ovat Vipu-palvelussa valmiina käyttöön ja Vipu laskee automaattisesti sitoumusalan kasvipeitteisyysprosentin.

Keväällä 2015 haetun ympäristökorvauksen ennakko maksetaan kaikille viljelijöille marraskuussa. Ne viljelijät, jotka tekevät lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteiden syysilmoitukset sähköisesti, saavat ennakkomaksut näistä toimenpiteistä tileilleen samaan aikaan muun ympäristökorvauksen ennakon kanssa. Paperilla palautetut syysilmoitukset voidaan tallentaa vasta myöhemmin, joten paperilla syysilmoituksen tekevät viljelijät saavat näiden toimenpiteiden maksut tileilleen kesäkuussa 2016, kun ympäristökorvauksen loppumaksu maksetaan.

Maa-analyysi kuntaan viimeistään 30.9.2015

Valumavesien hallinta- ja monivuotiset ympäristönurmet -toimenpiteisiin sitoutuneiden viljelijöiden tulee toimittaa maa-analyysin tulos kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 30.9.2015. Analyysituloksen voi toimittaa vain paperilla. Valumavesien hallinta -toimenpide edellyttää myös toimenpidealaa koskevan ojastokartan palauttamisen kuntaan.

Vanhan ohjelmakauden lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimukseen sitoutuneen tulee muistaa, että 30.9.2015 on viimeinen päivämäärä, jolloin levitetystä lietteestä voi saada tukea.  Jos viljelijä on lisäksi sitoutunut uuden kauden mukaiseen lietelannan sijoittaminen peltoon -toimenpiteeseen, ehtojen mukaisesti lokakuussa levitetystä lietteestä voi hakea maksua Vipu-palvelussa. Samalta lohkolta ei voi saada sekä vanhan että uuden mukaista tukea samaan aikaan.

Maaseutuviraston verkkosivuilla on tärkeää ajankohtaista tietoa myös ympäristökorvauksen mukaisesta lannoituksesta ja ylivoimaisesta esteestä.

Ympäristökorvauksen muistilista

Tärkeitä päivämääriä koottuna

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Syysilmoitukset, valumavesien hallinta, ympäristönurmet, peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys, ylivoimainen este: Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho, 0295 31 2431
Syysilmoitukset, lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma, ympäristökorvauksen pakollinen tentti tai koulutuspäivä, peltomaan laatutesti, lannoitus: Ylitarkastaja Hanna Ketomäki, 0295 31 2429
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi