6.11.2015

Maaseutuvirasto maksaa ympäristökorvauksen ensimmäisen erän maatiloille pääsääntöisesti viikosta 48 alkaen. Korvaus maksetaan noin 46 000 maatilalle, jotka sitoutuivat ympäristökorvaukseen keväällä 2015.

Ympäristökorvauksen ensimmäinen erä on kokonaismäärältään noin 184 miljoonaa euroa. Ensimmäisessä erässä maksettava osuus on 80 prosenttia maatilan saamasta korvauksesta. Korvauksen loppuosa maksetaan touko–kesäkuun vaihteessa 2016.

Viikosta 48 alkaen maksetaan lisäksi 80 % luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksesta noin 4 000 maatilalle. Ensimmäinen erä on kokonaismäärältään noin 25 miljoonaa euroa. Korvauksen loppuosa ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaus maksetaan viljelijöille vuonna 2016.

5-vuotisten ympäristösopimusten mukaisten korvausten maksaminen alkaa myös viikolla 48, jolloin vuorossa ovat korvaus alkuperäiskasvien ylläpitosopimuksesta ja ensimmäinen erä (80 %) alkuperäisrotujen kasvattamisesta. Kosteikkojen hoito- sekä maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito -sopimusten mukaiset korvaukset maksetaan yhdessä erässä alkuvuodesta 2016.

Maatilat saivat hakea uudistuneita EU-maatalouspolitiikan mukaisia tukia ensimmäistä kertaa keväällä 2015. Suomi maksaa tukia ensimmäisten maiden joukossa Euroopassa. Maksaminen alkoi luonnonhaittakorvauksella lokakuussa 2015.

 

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Ympäristösitoumukset
Maatalousylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
0295 31 2431

Ympäristösopimukset
Ylitarkastaja Riikka Klemola
0295 31 2430

Luonnonmukainen tuotanto
Maatalousylitarkastaja Antti Hietala
0295 31 2425

Tukien maksaminen
Ylitarkastaja Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449
etunimi.sukunimi@mavi.fi