​21.5.2014

Maaseutuvirasto aloittaa keskiviikkona 28.5.2014 maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sekä lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimuksen tuen toisen erän maksamisen viljelijöille. Pankkiteknisistä syistä maksut voivat näkyä viljelijöiden tileillä muutaman päivän viiveellä.

Maatalouden ympäristötuki ja erityistukisopimus lietelannan sijoittaminen peltoon maksetaan kahdessa erässä, joista joulukuussa 2013 maksettu ensimmäinen erä oli 75 prosenttia tuesta. Toisena eränä maksetaan loput 25 prosenttia tuesta.

Maksuaikataulun muutos johtuu EU:n komission tarkastushavainnosta, jonka mukaan ympäristötuen aiempi maksuaikataulu rikkoi EU-asetuksia. Asetusten mukaan tukea koskevien valvontojen tulee olla suoritettuina ennen tuen maksamista. Tästä johtuen Maaseutuvirasto joutui siirtämään tuen loppuosan maksamisen kevääseen, kunnes lannoite- ja kasvipeitevalvonnat on saatu tehdyksi. Maaseutuvirasto tiedotti maksuajankohdan muutoksesta ensimmäisen kerran 21.1.2013.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Tuen maksaminen:
Ylitarkastaja Velimatti Mukkila
Puh. 029 531 2285
Tukiehdot:
Ylitarkastaja Markku Kuoppa-aho
Puh. 029 531 2431
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi