22.1.2013

Vuoden 2013 maatalouden ympäristötuen ensimmäinen erä maksetaan syyskuussa. Tukien ensimmäisen erä on suuruudeltaan enintään 75 prosenttia. Toisen erän maksuaikataulu muuttuu, ja se maksetaan vuoden 2014 toukokuussa. Maksamisen siirtyminen koskee ympäristötuen perustukea, ympäristötuen lisätoimenpiteiden tukea sekä lietelannan sijoittaminen peltoon -erityistukisopimuksen tukea.

EU:n komissio on tarkastaessaan Suomen viranomaisten toimintaa tehnyt havainnon, jonka mukaan ympäristötukien maksuaikataulu rikkoo asetuksia. Tästä johtuen Maaseutuvirasto joutuu muuttamaan tukien maksuaikataulua.

Komission asetuksen (65/2011) mukaan tukia ei voida maksaa ennen kuin tarvittavat valvonnat on tehty. Tuen toinen erä voidaan maksaa sen jälkeen, kun kaikki tukeen liittyvät valvonnat, mukaan lukien lannoitusvalvonnat, ovat valmistuneet.

Mikäli Suomen on havaittu toimineen säädösten vastaisella tavalla, seuraukset voivat johtaa vähennyksiin EU:n Suomelle maksamiin maataloustukien rahoitusosuuksiin.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta
Myöntö: Yksikönjohtaja Hannele Sankari, 020 7725 684
Valvonta: Yksikönjohtaja Jukka Pekonniemi, 020 7725 694
Maksaminen: Yksikönjohtaja Tuula Seurujärvi 020 7725 714
etunimi.sukunimi@mavi.fi