​9.7.2015

Maaseudun yrittäjillä on uusia ja entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kehittää toimialaansa yhdessä. EU:n osarahoittamasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta voi saada jopa 60–100 % tuen erilaisiin kehittämistoimiin. Tukea haetaan ELY-keskuksesta tai Leader-ryhmästä. Hakemuksen voi tehdä sähköisesti Hyrrä-verkkopalvelussa (www.mavi.fi/hyrra).

Yhteistyöhanke on uusi rahoitusmuoto, jonka myötä yrittäjät voivat yhdessä toisten yrittäjien ja kehittäjäorganisaatioiden kanssa entistä tavoitteellisemmin kehittää oman toimialansa kannattavuutta.

Yhteistyöhanke voi edistää esimerkiksi biotalouden, lähiruokasektorin tai hyvinvointipalvelujen kehittymistä. Erityisenä tavoitteena on edistää biotalouden toimijoiden verkostoitumista ja kehittää alalle korkean asteen jalostusta. Rahoitusta voi saada esimerkiksi ketjujen ja klustereiden muodostamiseen, pilotoimiseen, mikroyritysten yhteiseen markkinointiin ja innovatiivisiin ympäristötoimiin. 

Hankkeen hakijana toimii julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kehittämisorganisaatio, joka kokoaa maaseudulla toimivia mikro- ja pienyrityksiä ryhmäksi.

Yritysryhmäkoulutuksessa opitaan sekä yhdessä että yrityskohtaisesti

Yrittäjät voivat myös yhdessä, yritysryhmänä, hakea koulutushanketta, jolloin hankkeessa voidaan muista koulutushankkeista poiketen tarjota myös yrityskohtaista neuvontaa.

Koulutushankkeet lisäävät erityisesti liikkeenjohtoon, markkinointiin, talouden ja tuotannon tehokkuuteen ja laatuun liittyvää osaamista. Koulutushankkeessa viljelijät, metsänomistajat sekä elintarvikealan tai muiden alojen yrittäjät ja työntekijät saavat tuoretta tietoa alan tutkimuksesta ja innovaatioista.

Koulutushanketta hakevassa yritysryhmässä tulee olla vähintään 3 yritystä. Hankkeen hakijana toimii julkis- tai yksityisoikeudellinen yhteisö, kuten kehittämisorganisaatio.

Lisätietoja tuenhakijalle:
ELY-keskukset ja Leader-ryhmät antavat lisätietoja hankkeista ja niiden hakemisesta.

Lisätietoja medialle:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen, Maaseutuvirasto
0295 31 2415
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi

Lisätietoja verkossa: http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/yrittaja-kauppa-teollisuus/yritystuet/yhteistyohankkeet/Sivut/default.aspx