Tietosuoja on keskeisessä osassa Maaseutuviraston toiminnassa. Tietoja luovutettaessa ja käsiteltäessä Maaseutuvirasto ottaa aina huomioon tietosuojan ja tietoturvallisuuden vaatimukset. 

Maaseutuvirasto ei luovuta henkilötietoaineistoja kolmansille osapuolille ilman erillistä tietolupaa. Tietolupa haetaan Maaseutuvirastosta, joka selvittää tarkoin tietojen luovutuksensaajalta tietojen käyttöön ja suojaukseen sekä tietoturvaan liittyä seikkoja. 

Mihin tietojasi käytetään? 

Maaseutuvirasto voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille vain, jos laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Tietojasi ei luovuteta markkinointitarkoituksiin ja neuvontaan, ellet ole erikseen sallinut sitä Vipu-palvelussa tai lomakkeella 101D. Et voi kuitenkaan estää tietojen luovuttamista esimerkiksi viranomaistehtävien hoitamiseen ja tieteelliseen tutkimukseen.

Maaseutuvirasto voi luovuttaa tietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:  

  • Viranomaistehtävien hoitaminen. Tietojasi voidaan luovuttaa valvontaviranomaisille (mm. Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle ja Valtiontalouden tarkastusvirastolle), viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään sekä muuhun näitä vastaavaan viranomaistehtävään. 

  • Historiallinen ja tieteellinen tutkimus sekä tilaston laatiminen. 

  • Markkinointi. Suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia, mielipide- ja markkinatutkimuksen tekemistä tai muuta näihin rinnastettavaa toimintaa varten voidaan luovuttaa henkilön nimi- ja osoitetietoja. 

  • Muu tietojen luovutus. Henkilön tietoja voidaan esimerkiksi käyttää asiakasrekisterin oikeellisuuden tarkistamiseen tai luovuttaa toimituksellisiin tarkoituksiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti rekisterinpitäjän on ilman
aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.

Omien tietojen tarkastuspyyntö -lomake

rekisteritietojen-korjaamisvaatimus.pdfRekisteritietojen korjaamisvaatimus -lomake 


Tietosuojailmoitukset ​   

Maaseudun kehittämisen tietovaranto 

Maatilarekisteri  

Maksajaviraston ostolaskujen maksaminen

MAVI-223367-v2-Tietosuojailmoitus_markkinaosasto, päivitetty 11.9.2018.pdfMarkkinajärjestelmät 

Metsätalouden jatkotoimet

Rikkomusrekisteri

Valvontapassirekisteri   

 

Tietojärjestelmäselosteet  

Basware-maksuliikennejärjestelmä   

ELY-keskusdiaari ja TR-diaari 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman tietojärjestelmä  

Hanke2007- ja Hanke2000-tietojärjestelmät

Hyrrä-verkkoasiointipalvelu

MAVI-72800-v2-Tietojärjestelmäseloste_Sähköinen_todistuspalvelu_(Lupanet), päivitetty 12.9.2018.pdfLupanet

Maatilayritysrekisteri 

 

Lisätietoja

Lisätietoja tietosuojasta saat Maaseutuviraston tietosuojavastaavalta tietosuojavastaava(at)mavi.fi ja osoitteesta tietosuoja.fi. Sivustolla on tarjolla paljon tietosuojaan liittyvää materiaalia ja lainsäädäntöä sekä kattava tietopaketti EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta.