Kirjaamo

Kirjaamo on Maaseutuviraston virallinen asiakaspalvelupiste, jonne voit toimittaa virastolle osoitetut asiakirjat. Kirjaamosta virastolle osoitetut saapuvat asiakirjat ja muut tiedustelut ohjataan eteenpäin käsittelijöille. Kirjaamosta saat myös tietoa käsittelyssä olevista asioista ja käsittelyn vaiheesta.

Sähköinen arkistointi

Maaseutuvirasto tarjoaa kuntien yhteistoiminta-alueille sähköisesti saapuneiden hakemusten arkistointiratkaisun viljelijätukihaussa ja vastaa siihen liittyvästä tiedonhallinnan suunnittelusta. Maaseutuvirasto myös ohjaa ja neuvoo kuntien yhteistoiminta-alueita viljelijätukihaun asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista ja siihen liittyvistä käytännöistä.