Näiltä sivuilta löydät maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen liittyvää tietoa tuista. Voit pyytää Maaseutuviraston ylläpitämien rekisterien tietoja tiedonluovutuspyynnöllä, jossa voit täsmentää tietotarvetta. 

Maaseutuviraston ylläpitämät rekisterit

Tiedot saadaan Maaseutuviraston ylläpitämistä rekistereistä, jotka liittyvät
  • maatilojen omistajuuteen ja hallintaan
  • maatalouden ja maaseudun kehittämisen tukemiseen
  • markkinajärjestelyihin ja
  • tukien maksuun ja valvontaan

Maatilarekisteri

Maatilarekisteri sisältää maatilayritysten perustietoja, kuten tunniste- ja yhteystietoja, sijaintitietoja, maankäyttölajien pinta-alatietoja ja pääasiallisen tuotantosuunnan. Rekisterin omistaa Mavi, ja Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskus toimii sen ylläpitäjänä. Rekisterin päätarkoitus on maatila-asiakkaiden hallinta.
 

Peltolohkorekisteri

Peltolohkorekisterillä tarkoitetaan maataloushallinnon integroituun tukien hallinta- ja valvontajärjestelmään (IACS) kuuluvaa sijaintitietokantaa. Rekisteriin on tallennettu kaikkien pinta-alaperusteista tukea hakeneiden maatilojen talouskeskusten ja peruslohkojen sijaintitiedot ja tunnistetietoja, kuten peruslohkotunnus, pinta-ala, kehämitta ja rajaviivan tyyppi. Peltolohkorekisteriä käytetään apuna maataloustukien hallinnoinnissa, valvonnassa, suunnittelussa ja raportoinnissa.

Peltolohkorekisteri on maaseutuelinkeinorekisterin toiminnallinen alarekisteri, joka perustuu EU:n asetuksiin IACSiin sisältyvästä peltolohkojärjestelmästä. 

Yhteystiedot 

0295 31 2210
0295 31 2000 (vaihde)