​ 

Maaseutuviraston tietopolitiikka 2016–2019

Tietoa toiminnan tueksi ja maaseudun parhaaksi

Maaseutuviraston tietopolitiikalla tavoitellaan toiminnan laatua muun muassa tiedon avoimuutta lisäämällä ja hallintaa jäntevöittämällä.

Tietopolitiikka määrittelee tietostrategiset tavoitelinjaukset vuosille 2016–2019. Maaseutuviraston visiona on olla vuonna 2019 vahvasti digitaalisesti toimiva organisaatio ja tiedonhallinnan edelläkävijä.

 

Tietopoliittiset linjaukset

Toimintamme on avointa ja tietomme hyödynnettävissä

Edistämme toimintamme ja tietojemme avoimuutta ja hyödynnettävyyttä. Tietopalvelumme periaatteet ovat asiakkaille selkeät. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä kumppaneidemme kanssa, ja ohjaamme toimialallamme maaseutuhallinnon tietojen käsittelyä.

Tietorakenteet tukevat palveluidemme kehittämistä

Jatkamme palveluidemme sähköistämistä ja niiden ohjauksen kehittämistä. Tietovarantomme ovat hyvin hallittuja, ja vastaamme prosessiemme tiedonhallinnan kokonaisuudesta. Tietorakenteemme ovat yhteen toimivia ja tukevat digitalisaatiota.

Täytämme tietosuojavaatimukset aukottomasti

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat tärkeitä ohjenuoria kaikessa toiminnassamme. Noudatamme tietojen rekisteröinnissä ja kaikessa käsittelyssä hyvää tiedonhallintatapaa, asiakirjaturvallisuuden vaatimuksia sekä EU:n tietosuoja-asetuksen periaatteita.

Johdamme toimintaamme tiedolla

Käytämme tietoa tehokkaasti toiminnan ohjaamisen ja päätöksenteon tukena. Kehitämme ydintoiminnan mittaus- ja analyysimenetelmiä, tuotamme oikeaa tietoa johtamisen tarpeisiin ja panostamme henkilöstön osaamiseen tiedon hyödyntämisessä.

 

Lisätietoja:
tiedonluovutus(at)mavi.fi