ELY-keskukset ja Leader-ryhmät käyttävät valintaperusteita valitessaan rahoitettavia hankkeita. Valintaperusteiden käytön tarkoituksena on varmistaa hakijoiden tasapuolinen kohtelu ja varojen käyttö tarkoituksenmukaisimmalla tavalla maaseudun kehittämiseen.

ELY-keskusten kautta rahoitettavien kehittämishankkeiden valintaperusteet

Koulutushankkeen valintaperusteet

Tiedonvälityshankkeen valintaperusteet

Kehittämishankkeen valintaperusteet

Investointien valintaperusteet

Yhteistyö- ja innovaatiohankkeiden valintaperusteet

Vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen kohdennettavien yritys- ja hanketukien valintaperusteet

Valtakunnallisten hankkeiden valintaperusteet

Leader-ryhmillä on omat valintaperusteet, joita käytetään hankkeita valitessa. Leader-ryhmien valintaperusteilla varmistetaan hankkeiden sopivuus paikalliseen strategiaan.