Hyväksyttävien hankkeiden valinnassa noudatetaan ohjelmatasolla toimenpiteittäin hyväksyttyjä valintakriteereitä. Lisäksi vesiensuojeluun ja ravinteiden kierrätykseen liittyvien hankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

Missä määrin hanke suunnitelman perusteella edistää:

1. Vesiensuojelua ja kohdentuu alueille, joilla vesistöjen tilaa on hyvää huonompi (määritelty vesienhoitosuunnitelmissa)

3 pistettä​ ​Hanke edistää tavoitteiden toteutumista erittäin merkittävästi ja ratkoo erityiskysymyksiä
2 pistettä ​Hanke edistää tavoitteiden toteutumista merkittävästi
1 pistettä ​Hanke edistää tavoitteita jonkin verran
​0 pistettä ​Hanke on ohjelman ja suunnitelman mukainen, mutta edistää tavoitteita heikosti
 

 

2. Ravinteiden kierrätystä, erityisesti lannan ja muiden maatalouden ravinnevirtojen täysimääräistä hyväksikäyttöä

​3 pistettä ​Hankkeelta voidaan odottaa merkittäviä vaikutuksia hankkeen aikana sekä erittäin merkittäviä vaikutuksia pitkällä aikavälillä
​​2 pistettä ​Hankkeelta voidaan odottaa merkittäviä vaikutuksia pitkällä aikavälillä
​​1 pistettä ​Hankkeelta voidaan odottaa vaikutuksia pitkällä aikavälillä
​​0 pistettä ​Hankkeelta voidaan odottaa vain vähäisiä vaikutuksia
  

 

3. Edistää uusia käytäntöjä tai aikaansaa pysyväisluonteista yhteistyötä

​​3 pistettä ​Uudet käytännöt muuttavat merkittävästi käytäntöjä sekä saavat aikaan pysyväisluontoista uutta yhteistyötä
​​2 pistettä ​Uusia käytäntöjä omaksutaan laajemmin
1 pistettä ​Muutokset käytännöissä selviä
​​0 pistettä ​Muutokset käytännöissä jäävät epäselviksi
 

 Hankkeen tulee saada vähintään 1 piste jokaisesta kriteerikohdasta.