Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Valmistelusta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö:

EU:n komissio on hyväksynyt kansallisen toimenpideohjelman 2014–2020,  jonka toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä vastaa Maaseutuvirasto.

Suomessa vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. Elintarvikkeiden jakamisesta vähävaraisille vastaavat kumppaniorganisaatiot (kansalaisjärjestöt ja muut kohderyhmän kanssa työskentelevät organisaatiot).

Kumppaniorganisaatioiden elintarvikemäärien haku vuodelle 2019 ja kumppaniorganisaatioiden täydennyshaku

Kumppaniorganisaatiohaun    yhteydessä    organisaatiot    hakevat    elintarvikkeina    myönnettävää    tukea kilomäärinä. Kumppaniorganisaatiot   hakevat   tuen   keskitetysti   eli   kumppaniorganisaationa   toimiva keskusjärjestö kokoaa ala- tai paikallisyhdistysten hakemuksista yhden hakemuksen markkinatukiosastolle. Tuki on haettava viimeistään 30.4.2018. Lisätietoja hakuoppaasta ja lomake löytyvät oppaat- ja lomakkeet –osiossa.


Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)mavi.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 312 362

Katriina Rintamäki, suunnittelija, 0295 312 371

Päivi Pirilä, tarkastaja, 0295 31 2495

eu-lippu-FEAD-fi_RGB.jpg 

 

Päivitetty 24.10.2016