Kouluilla ja päiväkodeilla on mahdollisuus saada oppilailleen EU:lta koulumaitotukea maidon ja maitovalmisteiden käyttöön. Tuki määräytyy oppilaiden kulutuksen mukaisesti ja enimmillään tukea voi saada 2,5 dl:lle oppilasta ja koulupäivää kohden. Tuettuja tuotteita ovat rasvaton maito ja ykkösmaito, enintään 1 % rasvaa sisältävät piimät, jogurtit, viilit ja rahkat sekä tietyt juustot.

Koulumaitotuki haetaan Nekka-asiointipalvelun kautta. Tällä hetkellä noin 95 % koulumaidon asiakkaista hakee tukea sähköisesti. Nekkaan kirjaudutaan organisaation Katso-tunnuksilla.

Nekka-asiointipalvelu

Lukuvuositiedot toimittajahaussa

Nekkaan on valmistunut lukuvuosi-ilmoitusosio. Tämä tarkoittaa sitä, että lukuvuodesta 2016–2017 alkaen toimittajahaussa olevien koulujen ja päiväkotien omistajat ilmoittavat Nekassa kyseisten toimipisteiden lukuvuositiedot keskitetysti valtuuttamilleen toimittajahakijoille. Paperisia lukuvuosi-ilmoituksia ei enää tarvitse lähettää.

Pyydämme omistajia ilmoittamaan lukuvuositiedot viimeistään 26.8.2016 mennessä, jotta toimittajahakijat pääsevät työstämään tukihakemuksensa ajoissa. Jatkossa lukuvuositiedot pyydetään ilmoittamaan 15.8. mennessä vuosittain, mikä takaa joustavan hakukäsittelyn.

Toimittaja voi toimittaa tuettuja tuotteita vain siinä tapauksessa, että on saanut itselleen valtuutettujen koulujen/päiväkotien lukuvuosi-ilmoitukset. Tuki jää siis saamatta, mikäli lukuvuosi-ilmoitus ei ole ajoissa toimittajalla ja toimittajan hakemus ehtii saapua Maviin ennen kuin toimittaja saa lukuvuosi-ilmoituksen toimipisteiden omistajalta.

Muistutamme myös, että kaikkien koulumaitoasiakkaiden tulee ylläpitää ja päivittää tietojaan Nekassa riippumatta siitä, hakevatko asiakkaat tuen itse vai toimittajahaun kautta.

Hakuoppaan päivitys

Koulumaitotuen hakuopas päivitetään kesän aikana 1.8.2016 alkavalle hakukaudelle.

Koulumaitojuliste

Koulumaitotukijulisteen on oltava pysyvästi esillä kouluissa ja päiväkodeissa selvästi näkyvällä paikalla ja helposti luettavissa pääsisäänkäynnin yhteydessä. Julisteen voit tulostaa itse A3-koossa sivun oikeassa alalaidassa olevasta linkistä.

 

Yhteystiedot:
koulumaitotuki(at)mavi.fi
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
Faksi 0295 31 2203

Jenni Anttila, ylitarkastaja, 0295 31 2437                                                               
Jaana Konttinen, tarkastaja, 0295 31 2357                                                                
Piia Korpi, tarkastaja, 0295 31 2492                                                                         
Virpi Leppälä-Pippola, tarkastaja, 0295 31 2514