Maaseutuvirasto on käynnistänyt tarjouskilpailun neuvojien valitsemiseksi Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaiseen maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvontaan.

Tarjouskilpailua koskevia kysymyksiä oli mahdollisuus jättää 30.3.2017 asti. 

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset kysymyksiin


Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmään aiemmalla hankintamenettelyllä valitut neuvojat on merkitty neuvojarekisteriin.

Neuvojarekisteri

Näille sivuille on koottu neuvojille suunnattua tietoa maatilojen neuvontajärjestelmästä.


 
 


päivitetty 5.4.2017