Maaseutuvirasto on käynnistänyt tarjouskilpailun neuvojien valitsemiseksi Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmän mukaiseen maatilojen nykyaikaistamis- ja kilpailukykyneuvontaan.

Tarjousten jättämiselle varattu määräaika on päättynyt 24.4.2017.

Tarjouskilpailua koskevat kysymykset ja vastaukset kysymyksiin


Neuvo 2020 -Maatilojen neuvontajärjestelmään aiemmalla hankintamenettelyllä valitut neuvojat on merkitty neuvojarekisteriin.

Neuvojarekisteri

Näille sivuille on koottu neuvojille suunnattua tietoa maatilojen neuvontajärjestelmästä.


 
 


päivitetty 31.5.2017