Jos harjoitat porotaloutta tai luontaiselinkeinoja, voit hakea investointi- ja aloitustukia Lapin ELY-keskuksesta.

Investointitukikohteet

Dieđáhus 17.5.2017: Boazodoalu ja luondduealáhusaid ráhkadusdoarjagiid ohcan rahpasa – buot ohcamušat Lappi EJB-guovddážii

Aloitustukia voi taas hakea

Uutta aloitustuessa on, että tilanpidon voi aloittaa omalla vastuulla heti, kun aloitustukihakemus on tullut Lapin ELY-keskukseen vireille. Hae tukea ennen kuin täytät 41 vuotta. Hae aloitustukea 24 kk:n sisällä tilanpidon aloittamisesta.

Uutena tukimuotona alle 40-vuotiaalle poronomistajalle, jolla on 50–79 eloporoa, voidaan myöntää tukea porojen ja maastoajoneuvojen hankintaan. Tuen saadakseen hakijan tulee sitoutua tekemään 60 paliskunnan hyväksymää työpäivää kolmen poronhoitovuoden aikana.

Kelkka- ja mönkijäavustuksiin muutoksia

Kelkkainvestointiin tukea voidaan myöntää kolmen vuoden välein, jos hakija on tehnyt poronhoitovuosittain 45 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää. 

Mönkijäinvestointeihin voidaan myöntää tukea neljän vuoden välein, jos hakija on tehnyt poronhoitovuosittain 30 paliskunnan hallituksen hyväksymää työpäivää. Muutoin tukea voidaan myöntää viiden vuoden välein.

Jos suunnittelet investointia, ota huomioon, että investointia ei voi aloittaa ennen kuin ELY-keskus on tehnyt asiasta tukipäätöksen. Esimerkiksi lopullista hankintaa ei voi tehdä ennen tukipäätöksen saamista.

Valtiontakaus haettavissa ensimmäistä kertaa

Valtiontakausta voi nyt ensimmäistä kertaa hakea myös porotalouden ja luontaiselinkeinojen harjoittamiseen. Aikaisemmin tätä mahdollisuutta ei ole ollut. Valtiontakausta voi saada luontaiselinkeinon harjoittamisessa tarvittavan tuotantorakennuksen rakentamiseen, porojen hankintaan (ei koske tilanpidon aloittamista) ja asuntorakentamiseen.

Valtiontakaus myönnetään normaalin pankkilainan täytetakauksena. Valtiontakaus voi olla 30 % tuettavan toimenpiteen kokonaisrahoituksesta. Samaan kohteeseen mahdollisesti myönnettävä avustus otetaan huomioon takauksen määrästä päätettäessä.

Aikaisempaan rahoituslakiin verrattuna vapaaehtoinen velkajärjestely on poistunut eikä tukea enää myönnetä maanhankintaan, aloitustukea lukuun ottamatta. 

Hae tukea

Hae poro- ja luontaiselinkeinojen rakennetukia sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Voit hakea tukia myös paperilomakkeilla. Nuoren elinkeinonharjoittajan aloitustukea haetaan lomakkeella 3549, investointitukea lomakkeella 3561, luottolupausta lomakkeella 3549L ja valtiontakausta lomakkeella 3562. 

Haku on jatkuva, mutta päätökset tehdään tukijaksoittain, jotka ovat:

  • 16.1.–15.4.

  • 16.4.–15.6.

  • 16.6.–15.9.

  • 16.9.–15.1.