Kansallisen ruokaketjun kehittämisen hankehaku on nyt auki. Kertaluonteisen hankehaun painopisteinä ovat elintarvikeviennin koulutusohjelman toteuttaminen, vilja-, öljy- ja valkuaiskasvisektorin kehittäminen, viljan ja viljatuotteiden vientikäytäntöjen monipuolistaminen, laatu- ja jäljitettävyysjärjestelmien sekä tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden kehittäminen.

Järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt voivat hakea avustusta laajoihin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Niiden toteutustapa voi olla tiedottaminen, menekinedistäminen tai kehittäminen. Koulutushankkeet päättyvät viimeistään syksyllä 2020 ja kehittämishankkeet aiemmin.  Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia, puolueettomia ja yleishyödyllisiä, eikä niissä saa näkyä yritysten nimiä tai tuotemerkkejä.  Hankkeiden toteutuksessa tulee huomioida, että EU:n sisämarkkinoilla ei julkisin varoin voi kehottaa ostamaan suomalaista eikä suosimaan kotimaisuutta eikä myöskään verrata eri EU-maiden tuotteita keskenään.

Maaseutuvirasto vastaa hankeavustusten hakuprosessista sekä hallinnoinnista ja hankkeet rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.  Kansallisen ruokaketjun kehittämismomentille on myönnetty kahden miljoonan euron suuruinen lisämääräraha hankkeiden rahoittamiseen. Hankehaku on auki 14.8.­­–29.9.2017.

Päätökset rahoitettavista hankkeista on tarkoitus tehdä ennen vuoden 2017 loppua. Tavoitteena on, että hankkeet voisivat alkaa viimeistään vuoden 2018 alussa. 

  • Uusi hakuopas löytyy tästä.
  • Haukehaun painopisteet löydät täältä.
  • Hankehakuun liittyvät lomakkeet oikealla kohdassa "Hankehakuun liittyvät oppaat ja lomakkeet".

Hankehakemus, hankesuunnitelma ja muut liitteet toimitetaan osoit­tee­seen kir­jaa­mo@mavi.fi. Säh­kö­pos­tin ot­sik­koon on hyvä kir­joit­taa ”Ruokaketjun hankehaku” ja hank­keen nimi. Hakuaika päättyy pe 29.9. klo 16.15.

 

Ruokaketjuhankkeet vuosille 2015-2017

 

Järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt voivat hakea ruokaketjun toiminnan kehittämiseen tarkoitettua avustusta laajoihin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Niiden avulla edistetään ruokaketjun kilpailukykyä, läpinäkyvyyttä ja vastuullista toimintaa kuluttajalähtöisesti.

 

Hankkeilla lisätään ruoan, ruoantekijöiden ja ruokakulttuurin arvostusta sekä terveellisiä ruokatottumuksia. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ruokapoliittisen selonteon tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin. Voit toteuttaa hankkeen tiedonsiirtona, tiedottamisena, menekinedistämisenä tai kehittämisenä. Kohderyhmiä voivat olla elintarvikealan toimijat, viljelijät tai kuluttajat.

 

Hankkeeseen saa avustusta enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeet päättyvät viimeistään 31.12.2017. Tämä ruokaketjun hankehaku on päättynyt.

 

Ruokaketjun toiminnan edistäminen peruna-alalla

 

Kansallisen ruokaketjun kehittämismomentille 30.20.47 on myönnetty erillisrahoitus peruna-alalle. Hankkeiden tulee olla peruna-alaa hyödyttävää, laajaa yhteistyötä tekevää ja niiden tulee edistää peruna-alan kehittämis-, tiedottamis- ja menekinedistämistoimia ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategian 2020 tavoitteiden mukaisesti.

Ruokaketjun toiminnan edistämisen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2017 on vahvistettu. Tiedot avustusta saavista hankkeista löytyvät tästä liitetiedostosta. Peruna-alan hankehaku päättynyt.Lisätietoja Ruokaketjusta:

 

Ruokaketjun toiminnan valtionavustus
Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, 0295 31 2365

Ruokaketjun toiminnan kehittäminen
Piritta Sokura, hankekehittäjä, 0295 31 2364

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
Faksi 0295 31 2203


Päivitetty 7.9.2017