Järjestöt, yhdistykset, yritykset ja muut yhteisöt voivat hakea ruokaketjun toiminnan kehittämiseen tarkoitettua avustusta laajoihin ja valtakunnallisiin hankkeisiin. Niiden avulla edistetään ruokaketjun kilpailukykyä, läpinäkyvyyttä ja vastuullista toimintaa kuluttajalähtöisesti.

Hankkeilla lisätään ruoan, ruoantekijöiden ja ruokakulttuurin arvostusta sekä terveellisiä ruokatottumuksia. Lisäksi avustusta voidaan myöntää ruokapoliittisen selonteon tavoitteita tukeviin toimenpiteisiin.

Voit toteuttaa hankkeen tiedonsiirtona, tiedottamisena, menekinedistämisenä tai kehittämisenä. Kohderyhmiä voivat olla elintarvikealan toimijat, viljelijät tai kuluttajat.

Hankkeeseen saa avustusta enintään 80 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Hankkeet päättyvät viimeistään 31.12.2017.

 

Ruokaketjun toiminnan edistäminen peruna-alalla

Kansallisen ruokaketjun kehittämismomentille 30.20.47 on myönnetty erillisrahoitus peruna-alalle. Hankkeiden tulee olla peruna-alaa hyödyttävää, laajaa yhteistyötä tekevää ja niiden tulee edistää peruna-alan kehittämis-, tiedottamis- ja menekinedistämistoimia ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategian 2020 tavoitteiden mukaisesti.

Ruokaketjun toiminnan edistämisen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2017 on vahvistettu. Tiedot avustusta saavista hankkeista löytyvät tästä liitetiedostosta


 

Molemmat hankehaut ovat päättyneet.


 

Lisätietoja Ruokaketjusta:

Ruokaketjun toiminnan valtionavustus
Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, 0295 31 2365

Ruokaketjun toiminnan kehittäminen
Piritta Sokura, hankekehittäjä, 0295 31 2364

etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
Faksi 0295 31 2203