Voit hakea 1.12.2016–31.1.2017 ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa maatilasi maksuvalmiutta. Takausta voidaan myöntää lainalle, jolla maksat esimerkiksi kalliita eläinluottoja tai maatalouskoneiden osamaksueriä pois. ELY-keskukset tekevät takauspäätökset helmi-maaliskuun 2017 aikana.

Takauksen ehdot

Takaus voidaan myöntää, jos tilan maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa. Maatilallasi on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan maatalouden tuotantotoimintaan.

Takauksen ja lainan määrät

Voit saada takausta enintään 70 prosenttia lainan määrästä ja enintään 77 000 euroa.

Lainaa voidaan myöntää 30 000–110 000 euroa. Lainan enimmäismäärä voi olla enintään 30 prosenttia takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden maatalouden myyntitulojen ja tukien yhteenlasketusta keskiarvosta (ilman arvonlisäveroa). Jos olet tehnyt investoinnin, joka ei vielä näy maatilasi tuloissa, voidaan lainan enimmäismäärä laskea myös laskennallisen liikevaihdon perusteella.

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Takausmaksu on vastaava kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa eli korkeintaan 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75 % takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

Hae takausta

Hae takausta lomakkeella 491, joka on saatavilla joulukuun alussa osoitteesta www.suomi.fi/lomakkeet.

Liitä hakemukseesi:

  • Maatilan maksukykylaskelma (lomake 490) 

  • Kopiot maatilan omistajien viimeksi toimitetuista verotuspäätöksistä

  • Kopiot maatalouden veroilmoituksista (lomake 2) vuosilta 2014 ja 2015

  • Velkaluettelo, jossa on mainittu myös lyhytaikaiset luotot

  • Kopio verolomakkeista, joilla olet ilmoittanut elinkeinotulosi verottajalle hakemuksen vireilletuloa edeltäneenä kahtena vuotena (lomake 5a tai 6b)

  • Selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista.

Jos hakijana on yhteisö, liitä hakemukseesi lisäksi:

  • Tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta

  • Kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt

  • Muun yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

  • Luettelo yhteisön omistajista ja omistusosuudet.

Täytä pankin kanssa hakulomakkeen luottolupauskohta ja toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen aikavälillä 1.12.2016–31.1.2017.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0400 933 647
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi