Valtiontakauksen haku maksuvaikeuksissa oleville maatiloille on päättynyt. Tukipäätökset kaikkiin hakemuksiin on tehty 30.6.2017 mennessä. Hakua ei voida enää jatkaa, koska komission hyväksymän ohjelman voimassaolo päättyi 30.6.2017.


Voit hakea 9.–31.5.2017 ELY-keskuksesta valtiontakausta pankkilainalle, joka parantaa maatilasi maksuvalmiutta. Takausta voidaan myöntää lainalle, jolla maksat esimerkiksi kalliita eläinluottoja tai maatalouskoneiden osamaksueriä pois. 

Takauksen ehdot

Takaus voidaan myöntää, jos tilan maatalouden myyntitulojen ja tukien kahden vuoden keskiarvo on vähintään 100 000 euroa. Maatilallasi on oltava edellytykset jatkuvaan kannattavaan maatalouden tuotantotoimintaan.

Takauksen ja lainan määrät

Voit saada takausta enintään 70 prosenttia lainan määrästä ja enintään 77 000 euroa.

Lainaa voidaan myöntää 30 000–110 000 euroa. Lainan enimmäismäärä voi olla enintään 30 prosenttia takauksen hakuvuotta edeltävän kahden vuoden maatalouden myyntitulojen ja tukien yhteenlasketusta keskiarvosta (ilman arvonlisäveroa). Jos olet tehnyt investoinnin, joka ei vielä näy maatilasi tuloissa, voidaan lainan enimmäismäärä laskea myös laskennallisen liikevaihdon perusteella.

Laina-aika on pisimmillään seitsemän vuotta, josta luotonantaja voi myöntää lyhennysvapaata enintään kaksi vuotta. Takausmaksu on vastaava kuin maatalouden investointeihin myönnettävissä valtiontakauksissa eli korkeintaan 200 euron kertamaksu ja puolivuosittain 0,75 % takauksen kulloinkin jäljellä olevasta määrästä.

Hae takausta 

Haku on päättynyt.

 

Hae takausta lomakkeella 491.

Liitä hakemukseesi:

  • Maatilan maksukykylaskelma (lomake 490) 

  • Kopiot maatilan omistajien viimeksi toimitetusta verotuspäätöksestä ja hakijan verolomakkeesta (maatalouden veroilmoitus) hakemuksen vireille tuloa edeltäneestä kahdesta viimeksi toimitetusta verotuksesta

  • Velkaluettelo, jossa on mainittu myös lyhytaikaiset luotot

  • Kopio verolomakkeista, joilla olet ilmoittanut elinkeinotulosi verottajalle hakemuksen vireilletuloa edeltäneenä kahtena vuotena (lomake 5a tai 6b)

  • Selvitys tulojen muutoksista, jos ne ovat olennaisesti muuttuneet tai tulevat muuttumaan toimitetun verotuksen mukaisista tuloista.

Jos hakijana on yhteisö, liitä hakemukseesi lisäksi:

  • Tuloslaskelma ja tase hakemusta edeltävältä kahdelta vuodelta

  • Kaupparekisteriote ja oikeushenkilön osalta yhteisön säännöt

  • Muun yhteisön osalta selvitys nimenkirjoitusoikeudesta

  • Luettelo yhteisön omistajista ja omistusosuudet.

Täytä pankin kanssa hakulomakkeen luottolupauskohta ja toimita hakemus liitteineen ELY-keskukseen aikavälillä 9.–31.5.2017.

Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
Erityisasiantuntija Aulis Kuusela
0400 933 647
etunimi.sukunimi (at) mavi.fi