Ympäristökorvaukseen vuonna 2015 sitoutuneiden tilojen pitää laatia viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma ensimmäisenä sitoumusvuonna. Palauta suunnitelma kuntasi maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 2.5.2016. Voit tehdä suunnitelman vapaamuotoisesti tai käyttää lomaketta 466.

Laadi viisivuotinen viljelykiertosuunnitelma siten, että kasvukausi 2015 on suunnitelman ensimmäinen ja kasvukausi 2019 viimeinen vuosi. Esitä suunnitelmassa kasvilajit, joita aiot viljellä ympäristösitoumuksen voimassaoloaikana. Luettele suunnitelmassa kasvilajit jokaisen hallinnassasi olevan peruslohkon kasvulohkolle. Viljelykiertosuunnitelma ei ole sitova, vaan aiesuunnitelma.

Viljelykiertosuunnitelmaa ei tarvitse tehdä

  • tukihaun 2015 jälkeen hallintaasi tulleista uusista lohkoista, jos olet hakenut tukia vuona 2015

  • jos olet tilan jatkaja, ja suunnitelma on toimitettu kuntaan ennen koko tilan hallinnan siirtoa.

Jos hallinnastasi poistuu lohkoja 30.4.2016 mennessä, suunnitelmassa ei tarvitse huomioida kuin vuosi 2015. 

Kysymyksiä ja vastauksia viljelykiertosuunnitelmasta

Mikä on viljelykierron ja suunnitelman tarkoitus?

Viljelykierron tarkoituksena on huolehtia maan kasvukunnosta ja vähentää viljelykasveja haittaavien tautien ja tuholaisten vaikutuksia.

Viljelykiertosuunnitelma on tarkoitettu apuvälineeksesi  viljelykierron suunnitteluun tuleville vuosille.

Koska viljelykiertosuunnitelma pitää palauttaa?

Viljelykiertosuunnitelma pitää palauttaa viimeistään 2.5.2016. Suunnitelma kannattaa palauttaa ajoissa, sillä myöhässä palautettu suunnitelma vähentää vuodelta 2015 maksettavaa tukea ravinteiden tasapainoisesta käytöstä 5 prosentilla. Vuoden 2016 tukeen vähennys on 10 %. 

Voinko palauttaa viljelykiertosuunnitelman sähköpostilla kuntaan?

Voit kysyä kunnastasi, onko suunnitelman palauttaminen sähköpostitse mahdollista.

Miksi viljelykiertosuunnitelma pitää palauttaa kuntaan?

Viljelykiertosuunnitelman palauttaminen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle kuuluu ympäristökorvauksen ehtoihin. EU:n komission vaatimus on, että viljelykiertosuunnitelma ja tietyt muut asiakirjat pitää palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jolloin tukiehtojen noudattaminen voidaan varmistaa.

Päivitetty 13.4.2016