Euroopan komissio on avannut hedelmien ja vihannesten tuottajien haettavaksi tuen, jolla pyritään lieventämään Venäjän tuontikiellon aiheuttamia hedelmien ja vihannesten markkinahäiriöitä. Tuki on haettavissa myös Suomessa.

Tuenalaiset toimenpiteet ovat hedelmien ja vihannesten markkinoiltapoistot, raakana korjaaminen ja korjaamatta jättäminen. Markkinoiltapoistot tarkoittavat tuotteiden antamista ilmaisjakeluun, eläinten rehuksi, hedelmien ja vihannesten tuhoamista korjuun jälkeen tai muuta toimenpidettä. Tukea myönnetään markkinoiltapoistoihin kiloperusteisesti ja raakana korjaamiseen ja korjaamatta jättämiseen pinta-alaperusteisesti. Tämä tuki on tarkoitettu markkinoille tulevien hedelmä- ja vihannestuotteiden määrän vähentämiseen. Muihin toimenpiteisiin ei tätä tukea myönnetä.

Tuki on haettavissa 8. elokuuta 2015 alkaen ja tuenalaiset toimenpiteet tulee toteuttaa 30. kesäkuuta 2017 mennessä.

Taulukko eri markkinoiltapoistotoimenpiteiden tukitasoista

Vapaamuotoiset ilmoitukset tuen hyödyntämisestä tulee toimittaa Maaseutuvirastoon sähköpostitse interventio@mavi.fi tai postitse Maaseutuvirasto, markkinaosasto, PL 405, 60101 SEINÄJOKI. Tuki maksetaan jälkikäteen tosiasiallisesti toteutettujen toimenpiteiden perusteella.

Tuen soveltamiseen liittyvät tarkat säännöt toimenpiteiden toteuttamisesta ja tukitasoista ovat komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/921.

Tukea myönnetään seuraaville tuoreina kulutettaviksi tarkoitetuille hedelmä- ja vihannesalan tuotteille:

 • CN-koodin 0702 00 00 tomaatit
 • CN-koodin 0706 10 00 porkkanat
 • CN-koodin 0704 90 10 keräkaali
 • CN-koodin 0709 60 10 paprikat
 • CN-koodin 0704 10 00 kukkakaalit ja parsakaalit (ei kuitenkaan Brassica oleracea var. italica)
 • CN-koodin 0707 00 05 kurkut
 • CN-koodin 0707 00 90 pikkukurkut
 • CN-koodin 0709 51 00 Agaricus-suvun sienet
 • CN-koodin 0808 10 omenat
 • CN-koodin 0808 30 päärynät
 • CN-koodin 0809 40 05 luumut
 • CN-koodien 0810 20, 0810 30 ja 0810 40 marjat
 • CN-koodin 0806 10 10 tuoreet syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet
 • CN-koodin 0810 50 00 kiivit
 • CN-koodin 0805 10 20 makeat appelsiinit
 • CN-koodin 0805 20 10 klementiinit
 • CN-koodien 0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70 ja 0805 20 90 mandariinit (myös tangeriinit ja satsumat), wilkingit ja muut niiden kaltaiset sitrushedelmähybridit
 • CN-koodin 0809 30 persikat ja nektariinit
 • CN-koodin 0809 29 00 imeläkirsikat
 • CN-koodin 0810 70 00 persimonit

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Juhani Heikkilä
0295 31 2352
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi

14.7.2016