Paljon muistettavaa lannoituksesta

Ympäristökorvauksen tilakohtaisen toimenpiteen vaatimusten mukaan vesistöjen varrella olevalla pellolla pitää olla kolmen metrin suojakaista. Suojakaistaa ei tarvitse jättää, jos

  • maatalousmaan ja vesistön välillä on metsää, pensaikkoa, tonttimaata, tiealuetta, jouto- tai kitumaata tai muuta aluetta aina vähintään keskimäärin 10 metriä, eikä vesi tulvankaan aikana nouse maatalousmaalle tai

  • maatalousmaa sijaitsee tulvapenkereen takana ja kuivatusvedet johdetaan pois pumppaamalla tai muulla vastaavalla tavalla.

Lannoitus on tehty keväällä ilmoitetun kasvin mukaisesti. Sadonkorjuun jälkeen tehtävä lannoitus tulee huomioida täysimääräisesti osana seuraavan vuoden viljelykasvin lannoitusta.

Huomioi lannoituksessa liukoinen typpi täysimääräisesti. Tuotantoeläinten lannassa ja lantaa sisältävissä orgaanisissa lannoitevalmisteissa vuosittain levitettävä kokonaistypen määrä saa olla enintään 170kg/ha.

Lannan ja perunan solunesteen sisältämästä kokonaisfosforista on huomioitava 100 prosenttia. Turkiseläinten lannan kokonaisfosforista, lihaluujauhon ja elintarviketeollisuuden ruokajätteen sekä käsitellyn sakokaivolietteen ja puhdistamolietteen kokonaisfosforista on huomioitava 60 prosenttia.

Tuhkan kokonaisfosforista on huomioitava 40 prosenttia. Jos käytät orgaanista lannoitevalmistetta, joka sisältää edellä mainituista useampaa, ota lannoitteen koko fosforisisältö huomioon sen raaka-aineen perusteella, jota lannoitevalmisteessa on eniten.

Jos sato jää korjaamatta esimerkiksi märkyyden vuoksi, muista, että peltoon levitetty fosfori on huomioitava seuraavana keväänä täysimääräisesti lannoituksessa.

Syyskuun alusta alkaen tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30 kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.

Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet 1.4.–31.10.Voit poiketa edellä mainitusta levitysajasta ja levittää lantaa marraskuun loppuun saakka tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu hyödyntää lannoitteena pellolla kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi. Poikkeuksellisena sääolosuhteena pidetään tilannetta, jossa pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Mikäli levität lantaa lokakuun jälkeen, tee ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lokakuun loppuun mennessä ympäristöhallinnon lomakkeella 6027.

Pellon pintaan levitetty lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet on muokattava maahan vuorokauden sisällä levityksestä, lukuun ottamatta levitystä kasvustoon letkulevittimellä tai hajalevityksenä.

Saat levittää kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita 15.9. alkaen vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

Lannan ja lannoitevalmisteiden käyttöön liittyy monia rajoituksia. Vaatimukset kannattaa kerrata täydentävien ehtojen oppaasta ja sitoumusehdoista.

Päivitetty 1.9.2016