Luonnonmukaiselle kasvi- tai kotieläintuotannolle maksetaan korvausta luomusitoumuksen perusteella. Sitoumus annetaan pääsääntöisesti kaikista tilan korvauskelpoisista lohkoista. Avomaanvihannesten viljelyssä voit kuitenkin antaa sitoumuksen myös pelkästään niistä tilan lohkoista, joilla sitoumuskauden aikana viljelet avomaan vihanneksia.

Tutustu luomuesitteeseen.

Korvauksen määrä

Jos sinulla on kasvitila, voit saada korvausta 160 euroa/ha/vuodessa.

Lisäksi, jos harjoitat luonnonmukaista kotieläintuotantoa, maksetaan korotusta 134 euroa/ha. Kotieläintilallasi on tällöin oltava korvauskelpoista sitoumushehtaaria kohti vähintään 0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä. 

Avomaan vihannesten viljelyssä oleville aloille korvausta maksetaan 600 euroa/ha.

Hakeminen vuonna 2018

Vuonna 2018 voit hakea uutta luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta viimeistään 15.6.2018 lomakkeella 215 ELY-keskuksesta.

Sitoumukselle voidaan hyväksyä kaikki korvauskelpoiset lohkot sekä korvauskelpoiseksi tänä vuonna haettavat ja hyväksytyt lohkot. Myös muut muutokset sitoumukseen, kuten lisäalojen haku, eläinlajin lisäys tai vaihto, tehdään lomakkeella 215.

Jos haet uutta luomusitoumusta, ilmoittaudu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään viimeistään 30.4.2018.

Sitoumusehtojen mukaan sitoumukseen voi liittää lisäalaa ainoastaan toisena ja kolmantena sitoumusvuonna. Luomusitoumusten hakemista koskevalla valtioneuvoston asetuksella kuitenkin mahdollistettiin lisäalojen liittäminen kaikkiin voimassa oleviin luomusitoumuksiin.

Näin ollen myös vuonna 2015 annettuihin luomusitoumuksiin voi tänä vuonna liittää enintään 5 hehtaaria korvauskelpoisia tai sellaiseksi vuonna 2015 hyväksyttäviä lohkoja. Jos alaa on tätä enemmän, voit antaa uuden sitoumuksen. Liitettävän alan enimmäiskoko on 1 hehtaari, jos sitoumuksen ala viime vuonna oli alle 5 hehtaaria.

 

Kaikki toiselta luomusitoumukselta hallintaasi siirtyvät lohkot liitetään automaattisesti sitoumuksellesi, kun palautat päätukihakemuksen eikä tällöin tarkastella liittämisen pinta-alarajoitetta.

Et voi antaa uutta sitoumusta tai hakea lisäalojen liittämistä Vipu-palvelussa.

Lue lisätietoja luomusitoumuksesta ja korvauskelpoiseksi haettavista lohkoista sitoumusehdoista sekä hakuoppaasta ja tuenhakijan perusoppaasta.

 

Eläinmäärien ilmoittaminen vuodelta 2017

Luomusitoumukseen tarvitsee ilmoittaa ainoastaan siipikarjan määrä sekä tuotantotauot kaikkia sitoumukselle ilmoitettuja eläimiä koskien. Tuotantotaukojen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä, jos tilasi eläinmäärä täyttää eläintiheyden ilman taukojen huomiointia.

Muut eläinmäärätiedot kerätään suoraan eläinrekistereistä.

Tee eläinmääräilmoitus myös siinä tapauksessa, että haluat käyttää yhteisön eläimiä oman tilasi eläintiheyden laskennassa.

Lue lisää eläinten ilmoittamisesta

Eläinmäärien laskenta

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksissa eläinmäärä lasketaan aina ensimmäisenä sitoumusvuonna aikaväliltä 1.5.–31.12. Myöhempinä sitoumusvuosina lasketaan eläimet koko kalenterivuodelta, eli 1.1.–31.12.

Vaihdettaessa eläinlajia laskenta-ajankohdan alkaminen riippuu siitä, milloin eläimet on ilmoitettu valvontajärjestelmään. Jos ilmoitus tehdään viimeistään 30.12., alkaa laskenta seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos ilmoittautuminen tehdään viimeistään 30.4., alkaa laskenta sitoumusvuoden alusta, 1.5. alkaen. Laskentajakso päättyy aina kalenterivuoden loppuun.

Luonnonmukaista tuotantoa hallinnoi kaksi viranomaista

Maaseutuvirasto vastaa luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon korvauksesta, sen tukiehdoista ja maksamisesta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vastaa luonnonmukaisen viljelytavan ja kotieläintuotannon ehdoista, ohjeistuksesta ja luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä.


Päivitetty 3.4.2018.​​​​​​