Luonnonmukaiselle kasvi- tai kotieläintuotannolle maksetaan korvausta luomusitoumuksen perusteella. Sitoumus annetaan pääsääntöisesti kaikista tilan korvauskelpoisista lohkoista. Avomaanvihannesten viljelyssä voit kuitenkin antaa sitoumuksen myös pelkästään niistä tilan lohkoista, joilla sitoumuskauden aikana viljelet avomaan vihanneksia.

Tutustu luomuesitteeseen.

Korvauksen määrä

Jos sinulla on kasvitila, voit saada korvausta 160 euroa/ha/vuodessa.

Lisäksi, jos harjoitat luonnonmukaista kotieläintuotantoa, maksetaan korotusta 134 euroa/ha. Kotieläintilallasi on tällöin oltava korvauskelpoista sitoumushehtaaria kohti vähintään 0,3 eläinyksikköä luonnonmukaisesti kasvatettuja eläimiä. 

Avomaan vihannesten viljelyssä oleville aloille korvausta maksetaan 600 euroa/ha.

Hakeminen vuonna 2017

Vuonna 2017 voit hakea uutta luonnonmukaisen tuotannon sitoumusta viimeistään 15.6.2017 lomakkeella 215 ELY-keskuksesta. Tutustu sitoumusehtoihin 2017

Sitoumukselle voidaan hyväksyä kaikki korvauskelpoiset lohkot sekä korvauskelpoiseksi tänä vuonna haettavat ja hyväksytyt lohkot. Myös muut muutokset sitoumukseen, kuten lisäalojen haku, eläinlajin lisäys tai vaihto, tehdään lomakkeella 215.

Jos haet uutta luomusitoumusta, ilmoittaudu luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmään viimeistään 2.5.2017. 

Hallintaasi tulleet, toisen tilan luomusitoumuksella viime vuonna olleet lohkot liitetään automaattisesti luomusitoumuksellesi, kun palautat päätukihakemuksen sähköisesti Vipu-palvelussa tai paperilomakkeilla.

Et voi antaa uutta sitoumusta tai hakea lisäalojen liittämistä Vipu-palvelussa.

Lue lisätietoja luomusitoumuksesta ja korvauskelpoiseksi haettavista lohkoista sitoumusehdoista sekä hakuoppaasta ja tuenhakijan perusoppaasta.

Eläinmäärien ilmoittaminen vuodelta 2016 

Luomusitoumukseen tarvitsee ilmoittaa ainoastaan siipikarjan määrä sekä tuotantotauot kaikkia sitoumukselle ilmoitettuja eläimiä koskien. Tuotantotaukojen ilmoittaminen ei ole välttämätöntä, jos tilasi eläinmäärä täyttää eläintiheyden ilman taukojen huomiointia.

Muut eläinmäärätiedot kerätään suoraan eläinrekistereistä. Eläinten ilmoittaminen on mahdollista 11.1.-15.2.2017  Vipu-palvelussa tai lomakkeella 461.

Eläinmäärien laskenta​ 

Luonnonmukaisen kotieläintuotannon sitoumuksissa eläinmäärä lasketaan aina ensimmäisenä sitoumusvuonna aikaväliltä 1.5.–31.12.2015. Myöhempinä sitoumusvuosina lasketaan eläimet kalenterivuodelta, eli 1.1.–31.12.

Vaihdettaessa eläinlajia laskenta-ajankohdan alkaminen riippuu siitä, milloin eläimet on ilmoitettu valvontajärjestelmään. Jos ilmoitus tehdään viimeistään 30.12., alkaa laskenta seuraavan kalenterivuoden alusta. Jos ilmoittautuminen tehdään ennen viimeistään 30.4., alkaa laskenta sitoumusvuoden alusta, 1.5. alkaen. Laskentajakso päättyy aina kalenterivuoden loppuun.

Luonnonmukaista tuotantoa hallinnoi kaksi viranomaista

Maaseutuvirasto vastaa luonnonmukaisen tuotannon ja kotieläintuotannon korvauksesta, sen tukiehdoista ja maksamisesta.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira vastaa luonnonmukaisen viljelytavan ja kotieläintuotannon ehdoista, ohjeistuksesta ja luonnonmukaisen tuotannon valvontajärjestelmästä.


Päivitetty 15.3.2017.​​​​​​