Metsämarjojen ja metsäsienten varastointituki on Pohjois-Suomessa eli tukialueella C maksettava kansallinen tuki. Tuki korvaa tukialueella C poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja metsäsienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneita kustannuksia.  

Varastossa 30.6. olevat tuotteet

Voit hakea tukea, jos olet arvonlisäverovelvollinen elinkeinonharjoittaja, ja sinulla on varastossasi 30.6. metsämarjoja tai metsäsieniä.  

Varastotuotteiden tulee olla poimittu edellisen kalenterivuoden aikana tai sitä ennen. Myös varaston tulee täyttää tietyt tekniset vaatimukset (vähimmäiskoko ja tehokas jäähdytysjärjestelmä).  

Metsämarjat voivat olla varastossa

  • pakasteena
  • kuivattuna
  • soseena
  • täysmehuna tai täysmehutiivisteenä.​

Metsäsienet taas voivat olla varastoituna

  • pakasteena
  • kuivattuna tai
  • suolattuna.

Tuotteiden varastomäärätilanne 30.6. tarkastetaan varastokirjanpidostasi. Tuki myönnetään marjojen ja sienten tuorepainokiloa kohti. 

Tuen hakeminen ja maksaminen

Tukea haetaan kesällä erillisellä haulla. Tuen myöntävä viranomainen on Lapin ELY-keskus. Tuki maksetaan tukihakuvuonna marraskuussa.

 

Päivitetty 11.4.2017.​​​​​​​​​​​​​​​