Sikatalouden kriisitukea voidaan maksaa sikataloutta harjoittaville viljelijöille koko maassa. Tuki myönnetään maatalousalan de minimis -tukena eli sitä voidaan myöntää hakijaa kohden enintään 15 000 euroa.

Kriisituki myönnetään hakijalle hänen sikatilansa kokoluokan perusteella. Tilan kokoluokka määräytyy sikarekisterissä hakijan hallinnassa syys–joulukuun 2014 laskentapäivinä olleiden emakkojen ja lihasikojen keskimääräisen lukumäärän perusteella.

Voit hakea kriisitukea kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta paperilomakkeella 460 viimeistään 23.3.2015. Tuen hakemisesta, tukiehdoista ja tukitasoista kerrotaan tarkemmin kansallisten kotieläintukien vuoden 2015 hakuohjeissa. Tuki maksetaan vuoden 2015 aikana. 

Päivitetty 2.3.2015