Sokerijuurikkaan kuljetustuki on koko maassa maksettava kansallinen tuki. Tuki maksetaan de minimis -tukena (ns. vähämerkityksisenä tukena).
 

Tehtaalle toimitetun sokerin tuottajalle

Tuella korvataan viljelijälle sokerijuurikkaan kuljetuksesta aiheutuneita kustannuksia. Voit saada tukea, jos olet sokerijuurikkaan sopimustuottaja, sinulla on sokerijuurikkaasta sopimuskiintiö tehtaan kanssa ja toimitit sokerijuurikasta tehtaalle.
 

Maksettavan tuen määräytyminen

Tukitaso määräytyy tehtaalle toimitetun sokerijuurikasmäärän ja kuljetusetäisyyden perusteella. Maatalouspuolelle maksettavia de minimis -tukia voidaan myöntää  hakijaa ja yritystä kohti enintään 15 000 euroa kolmen verovuoden aikana.

Tuen hakeminen ja maksaminen

Voit hakea tukea keväällä erillisen haun yhteydessä. Tuki maksetaan hakuvuoden syksyllä.
 

Päivitetty 24.8.2018
​​​​​​​