Toimenpiteet​ Euroa /ha /vuodessa​

Ravinteiden tasapainoinen käyttö​

 • Peltoviljelykasvit
 • Puutarhakasvit

54
200

Lietelannan sijoittaminen peltoon​

​40
Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen ​40

Valumavesien hallinta​

 • Säätösalaojitus
 • Säätökastelu tai kuivatusvesien kierrätys

 

70
250

Ympäristönhoitonurmet

 • Suojavyöhykenurmet kohdentamisalueella II
 • Suojavyöhykenurmet muulla alueella

 

​500
450

Monivuotiset ympäristönurmet

 • Luonnonhoitopeltonurmet kohdentamisalueella II
 • Luonnonhoitopeltonurmet muulla alueella
50

120
100

Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla​

 • Yksivuotiset puutarhakasvit
 • Monivuotiset puutarhakasvit


300
500

Peltoluonnon monimuotoisuus

 • ​Viherlannoitusnurmet
 • Kerääjäkasvit
 • Saneerauskasvit
 • Monimuotoisuuspellot

54
100
300
300

​Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2

500
350
Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys​ ​ ​

​Kasvipeitteisen alan
prosenttiosuus tilan
sitoumusalasta, %

​Korvaus kohdentamis-
alueella I
II, euroa

 

Korvaus muulla
alueella,  euroa

 

20​ ​4 ​4
​40 ​18 ​9
​60 ​36 ​11
​80 ​54 ​-