Tärkeää tietoa ympäristökorvaukseen sitoutuneelle

​Määräaika ​Muistettavaa

​1.4.–31.10.

​Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet.

Tärkeää lisätietoa lannoituksesta ja ympäristökorvauksesta.

​1.9. alkaen

Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.

​15.9. alkaen

​Kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. alkaen levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

​30.9.2016

​Maa-analyysi (valumavesien hallinta ja monivuotiset ympäristönurmet)  ja ojastokartta kuntaan (valumavesien hallinta)

​30.10.2016

Tee Vipussa syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, pellon talviaikainen kasvipeitteisyys ) ja palauta maaseutuelinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet.

​30.4.2017

Suorita ympäristökorvauksen pakollinen tentti tai koulutuspäivä.

Lisätietoa verkkotentistä

​30.4.2018

Palauta ​peltomaan laatutestin antama kokonaisarviotulos peruslohkoittain.


Muistilista ympäristökorvaukseen sitoutuneelle (31.8.2016): lisätietoa ylläolevista päivämääristä

Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla (11.4.2016)

Viherryttämistuen vaatimusten vaikutus ympäristökorvauksen maksuun (14.4.2016)

Ympäristösitoumuksen toimenpiteitä voi vaihtaa tietyissä tapauksissa (13.4.2016)

Ympäristökorvauksen käyttöön rajatut kasvit (14.4.2015)

Yhteenveto maataloustukien rajoitteista (7.5.2015)

Ympäristökorvaus

Ympäristösitoumus koostuu:
 • ravinteiden tasapainoisen käytön tilakohtaisesta toimenpiteestä, jota toteutat kaikilla maatilan peltolohkoilla
 • sitoumuslohkojen valinnaisista lohkokohtaisista toimenpiteistä.

Sitoumuksen vähimmäispinta-ala on 5 hehtaaria ja puutarhakasveilla 1 hehtaari

Voit muuttaa lohkokohtaisen toimenpiteen vuosittaista toteutusalaa toimenpiteen ehtojen mukaisesti. Näin voit käyttää toimenpiteitä tarkoituksenmukaisesti suhteessa tilan tuotannon vaihteluun ja viljelykiertoon. Toteutusalan vaihtelu mahdollistaa myös kasvitautiriskien hallinnan ja toiminnan muutokset vaihtuvissa luonnonolosuhteissa. Lohkokohtaisesta toimenpiteestä maksetaan vuosittainen korvaus sitoumukseen ilmoittamallesi korvauskelpoiselle toteutusalalle.

Ympäristösitoumuksen vaatimuksena on yhden päivän koulutus, josta saat lisätietoja kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta. Koulutusvaatimuksen voit täyttää vaihtoehtoisesti suorittamalla verkkotentin hyväksytysti.

Voit sitoutua ympäristökorvaukseen ja lohkokohtaisiin toimenpiteisiin viideksi vuodeksi päätukihaussa 2015. Sitoutumisen yhteydessä voit valita yhden tai useamman lohkokohtaisen toimenpiteen.

Ympäristökorvauksen korvaustasot

Ympäristösitoumuksen sisältö

Perustaso

 • Täydentävät ehdot (lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset)
 • Maatalousmaan säilyttäminen
 • Lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käytön vähimmäisvaatimukset

Tilakohtaiset toimenpiteet

 • Ravinteiden tasapainoinen käyttö

Lohkokohtaiset toimenpiteet

 • Lietelannan sijoittaminen peltoon
 • Ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen
 • Valumavesien hallinta
 • Ympäristönhoitonurmet
 • Peltojen talviaikainen kasvipeitteisyys
 • Orgaanisen katteen käyttö puutarhakasveilla ja siemenperunalla
 • Peltoluonnon monimuotoisuus
 • Puutarhakasvien vaihtoehtoinen kasvinsuojelu

Korkeampi tukitaso ja vaativammat ehdot kohdentamisalueilla

Peltojen talviaikaisesta kasvipeitteisyydestä, suojavyöhykkeistä ja luonnonhoitopeltonurmista maksetaan korkeampaa tukea kohdentamisalueilla. Näillä alueilla myös ehdot ovat vaativampia ja vaikuttavampia. Alueet kartalla.

Suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalue (II)

Ympäristönhoitonurmiin kuuluvien suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisalue painottuu maan eteläosiin, jossa yksivuotisten kasvien viljely on vallitsevaa (kartta). Rannikon saaret ovat mukana kohdentamisalueessa rannikkovesien tilan perusteella.

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyyden kohdentamisalue (III)

Peltojen talviaikaisen kasvipeitteisyystoimenpiteen kohdentamisalue (kartta) noudattelee suojavyöhykkeiden ja luonnonhoitopeltonurmien kohdentamisaluetta ja sen muodostamisen perusteet ovat pääosin samat. Lisäksi kohdentamisalue ulottuu
rannikolla pohjoisemmaksi alueilla, joilla valuma-alueiden vesien tila on suurelta osin heikentynyt. Alueella on myös paljon eloperäisiä maita.

Päivitetty 23.8.2016