Kevään 2016 päätukihaussa ei voi hakea uutta eläinten hyvinvointikorvauksen sitoumusta.

Jos sinulla on keväällä 2015 tehty sitoumus eläinten hyvinvointikorvauksesta, hae korvaus maksuun 15.6.2016 paperilomakkeella 409. Maksua voi hakea 9.5. alkaen. Ilmoita sikojen ja siipikarjan osalta tukihakemuksessa eläinmäärä, jolle haet korvausta. Nautojen, lampaiden ja vuohien eläinmäärät otetaan suoraan keskiarvona eläinrekistereistä.

Vuonna 2015 tehty sitoumus koskee aikaväliä 1.5.2015–31.12.2016. Tämän jälkeen voit uusia sitoumuksen kalenterivuosittain: seuraava sitoumuksen haku on loppuvuonna 2016 ja uusi sitoumus alkaa 1.1.2017. Eläinten hyvinvointikorvaus ajalta 1.5.–31.12.2015 maksetaan kesäkuussa 2016.

Voit valita eläinlajeittain toimenpiteitä, jotka parantavat eläinten hyvinvointia. Korvaus maksetaan niiden laskennallisten kustannusten perusteella, jotka aiheutuvat toimenpiteen toteuttamisesta, esimerkiksi työtuntien ja materiaalien perusteella.

Esite: Eläinten hyvinvointikorvaukset 2014–2020 – entistä enemmän mahdollisuuksia tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämiseen
 
Päivitetty 3.5.2016.