Laki 1440/2006 luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista

Laki 192/2013 maatalouden tukien toimeenpanosta

Valtioneuvoston asetus 239/2013 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008—2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 273/2012 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008 – 2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 122/2012 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 137/2010 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 243/2009 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 16/2009 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 25 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus 130/2008 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 126/2012 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 140/2010 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 247/2009 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 133/2008 eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013

Maaseutuviraston määräys 25/13 tilatuen, luonnonhaittakorvauksen, maatalouden ympäristötuen, maatalouden ympäristötuen erityistukisopimusten, eläinten hyvinvoinnin tuen, tärkkelysperunapalkkion, valkuais- ja öljykasvipalkkion sekä tuen tai korvausten perusteena olevien pinta- ja sopimusalojen sekä määrien ilmoittamisesta vuonna 2013

Maaseutuviraston määräys 47/12 eläinten hyvinvoinnin tuen lisäehtojen muuttamismahdollisuuksista 2012 sitoumuskaudella 2008―2013

Maaseutuviraston määräys 33/12 eläinten hyvinvoinnin tuen hakemisesta ja lomakkeista kaudella 2008–2013

Maaseutuviraston määräys 29/11 eläinten hyvinvoinnin tuesta sitoumuskaudella 2008 –2013

Maaseutuviraston määräys 18/09 eläinten hyvinvoinnin tuesta sitoumuskaudella 2008–2013

Maaseutuviraston määräys 1/08 eläinten hyvinvoinnin tuesta sitoumuskaudella 2008–2013

Valtioneuvoston asetus 592/2010 nautojen suojelusta (korvaa 14/EEO/1997:n)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 6/EEO/2002 nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätös 14/EEO/1997 nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Maa- ja metsätalousministeriön asetus 14/EEO/2002 sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista

Eläinsuojelulaki 247/1996

Eläinsuojeluasetus 396/1996