Maidontuottajille tarkoitetun kriisituen viimeinen hakupäivä oli 18.12.2015. Kriisituki on kertaluonteinen tuki, joka maksettiin maitorekisterin tietojen perusteella 1.1.–31.3.2015 markkinointiin ostetusta ja suoraan kuluttajalle myydystä maidosta. Tilakohtainen maitokiintiö ei rajoittanut tuen maksamista.

EU:n rahoittamaa tukea maksettiin koko maassa enintään 0,86 senttiä litralta. AB-tukialueen maidontuottajille maksettiin lisäksi enintään 0,83 senttiä litralta kansallisesti rahoitettua tukea. C-tukialueella vastaava kansallinen tuki toteutettiin korottamalla vuoden 2015 marras–joulukuun litrakohtaista pohjoista tukea. Pohjois-Suomen kansallinen lisätuki maksettiin maidon tuotantotuen maksujen mukana.

EU:n rahoittamaa kriisitukea koko maassa ja kansallista lisätukea AB-tukialueella voitiin maksaa yhteensä noin 6 miljoonaa euroa. Tuki maksettiin kesäkuun 2016 loppuun mennessä.


Päivitetty 26.8.2016