Sianlihantuottajille tarkoitetun kriisituen viimeinen hakupäivä oli 18.12.2015. Kriisituki oli kertaluonteinen tuki, jonka ehtona oli, että sianlihantuottajalla on tuen määräytymisjaksolla sikarekisteriin merkittyjä sikoja.

Tuki voitiin maksaa sianlihantuottajille sikarekisteriin 1.5.–31.8.2015 kunkin kuukauden ensimmäisenä päivänä merkittyjen emakkojen, lihasikojen ja nuorten siitossikojen keskimääräisen eläinryhmäkohtaisen lukumäärän perusteella. Tuki oli 29,4 euroa emakkoa kohti ja 8,38 euroa lihasikaa ja nuorta siitossikaa kohti.

Tukea maksettiin yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Puolet tuesta maksettiin EU:n varoista ja puolet kansallisista varoista. Tuki maksettiin kesäkuun 2016 loppuun mennessä.


Päivitetty 26.8.2016