Maidontuotannon vähentämistukea voi saada maidontuottaja, joka vähentää meijeriin toimitetun maidon määrää kolmen kuukauden aikana ja on toimittanut maitoa meijeriin heinäkuussa 2016. Hakemukseen on liitettävä kuitit maidon tilityksistä. 

Tuen hakeminen 1.11.2016–31.1.2017 tehtävälle vähentämiselle

Tuen hakemisessa on kaksi vaihetta:

1.    Haku 12.10.2016 klo 13 mennessä: Kun haet tukea Maaseutuviraston lomakkeella 484A, sinun on arvioitava kuinka paljon aiot vähentää maidontuotantoa.

Ilmoita hakemuksella seuraavat maidontuotannon määrää koskevat tiedot:

A.    Kuinka monta litraa maitoa toimitit meijeriin 1.11.2015–31.1.2016.

B.    Kuinka monta litraa maitoa aiot toimittaa meijeriin 1.11.2016–31.1.2017.

C.    Kuinka monesta litrasta haet maidontuotannon vähentämistukea. Huom. hae tukea enintään 50 % A-kohdan litramäärästä. 

Toimita hakemuksen mukana:

 • Kuitit maidon tilityksistä meijeriin toimittamastasi maidosta 1.11.2015–31.1.2016

 • Kuitti maidon tilityksistä meijeriin toimittamastasi maidosta 1.–31.7.2016.

Huomaa että

 • Jos hait maidontuotannon vähentämistukea 21.9.2016 päättyneessä haussa loka–joulukuulta 2016, et voi hakea tukea tässä haussa. Molemmat hakemuksesi joudutaan hylkäämään, jos haet uudestaan. Uudestaan voivat ainoastaan hakea hakijat, joiden hakemus hylättiin 21.9.2016 päättyneessä haussa esimerkiksi myöhästymisen vuoksi.

 • Voit hakea maidontuotannon vähentämistukea vain Maaseutuviraston lomakkeella 484A. Pa-lauta hakemus liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 12.10.2016 klo 13. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset ja puutteelliset hake-mukset hylätään. Huom. Myös postitse määräajan jälkeen saapuneet hakemukset hylätään.

 • Sinun on pitänyt toimittaa maitoa meijeriin heinäkuussa 2016, jotta voit saada tukea.

 • Tukea maksetaan enintään 50 %:lle siitä maidon määrästä, jonka toimitit meijeriin 1.11.2015–31.1.2016. Älä ilmoita hakevasi tukea sitä suuremmalle määrälle lomakkeen C-kohdassa.

 • Hakemasi vähennyksen on oltava vähintään 1 500 kg, jotta voit saada tukea. Tuki maksetaan maitokilojen perusteella. Maitolitrat muunnetaan kilogrammoiksi kertomalla litrat 1,03:lla. Ilmoita maidon määrät hakemuksella litroina.

 • Et voi hakea tukea maidon suoramyynnistä.

2.    Maksun haku 17.3.2017 mennessä: Ilmoita, kuinka paljon maidontuotanto todella väheni.

 • Ilmoita toteutunut vähennys ja hae tuen maksua vähentämisjakson jälkeen viimeistään 17.3.2017. Maaseutuvirasto tiedottaa tuen maksun hakemisesta alkuvuonna 2017.

 • Tukea alennetaan portaittain, jos pienennät tuotantoa merkittävästi hakemaasi määrää vähemmän.

Tuki maksetaan toteutuneen maidontuotannon vähennyksen perusteella. Voit saada tukea enintään sen määrän verran, jonka olet arvioinut vähentäväsi tuotantoa ja kuitenkin korkeintaan 50 % saakka 1.11.2015–31.1.2016 tuottamastasi määrästä. Et voi saada tukea, jos olet lopettanut maidontuotannon ennen heinäkuuta 2016.

Tuki on EU:n rahoittama ja sitä voidaan maksaa koko Suomessa. Voit saada tukea enintään 14 senttiä tuottamatta jäänyttä maitokilogrammaa kohti. Komissio tarkentaa tukihaun päätyttyä 12.10.2016 jälkeen, kuinka iso määrä hakemastasi vähennyksestä on tukikelpoista. Tuettavan maidontuotannon vähentämisen määrä on pienempi, jos tuenhakijat arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa 1.11.2016–31.1.2017 niin paljon, että EU:n tukeen varaama rahoitus ylittyy. Maaseutuvirasto tiedottaa www.mavi.fi-sivustolla vähennettäväksi hyväksyttävästä maitomäärästä lokakuun lopussa.

Jos EU:n tukeen varaama rahoitus ei ylity 12.10.2016 päättyneessä haussa, haku voidaan avata uudelleen 1–2 kertaa. Mahdolliset haut järjestetään noin kuukauden välein. Tukea haetaan tulevien kolmen kuukauden ajalta. Et voi saada tukea samalta kuukaudelta useampaa kertaa. Jos haet tukea 12.10.2016 päättyvässä haussa, et voi hakea tukea muussa maidontuotannon vähentämistuen haussa.

Tuen alentaminen, jos toteutunut vähennys poikkeaa tukikelpoiseksi hyväksytystä määrästä

Tukea vähennetään, jos vähennät maidontuotantoa hakemaasi tukikelpoista määrää vähemmän.

Jos toteutunut vähennys on hyväksytystä vähennysmäärästä

 • 80–100 %, saat tuen koko maitomäärälle

 • 50–80 %, leikataan tukea 20 %

 • 20–50 %, leikataan tukea 50 %

 • vähemmän kuin 20 %, et saa lainkaan tukea

Vaikutus muihin maataloustukiin

Ota huomioon, että eläinmääräsi vähentäminen voi vaikuttaa muihin hakemiisi tukiin, joissa tuenmaksun perusteena on tietty eläintiheys, eläinmäärä tai eläinyksikkömäärä.

Tuen hakeminen loka–joulukuussa 2016 tehtävälle vähentämiselle

Tuen hakemisessa on kaksi vaihetta:

1.    Haku 21.9.2016 klo 13 mennessä: Kun haet tukea Maaseutuviraston lomakkeella 484, sinun on ar-vioitava kuinka paljon aiot vähentää maidontuotantoa.

Ilmoita hakemuksella seuraavat maidontuotannon määrää koskevat tiedot:

a.    Kuinka monta litraa maitoa toimitit meijeriin 1.10.–31.12.2015.

b.    Kuinka monta litraa maitoa aiot toimittaa meijeriin 1.10.–31.12.2016.

c.    Kuinka monesta litrasta haet maidontuotannon vähentämistukea. Huom. hae tukea enintään 50 % A-kohdan litramäärästä. 

Toimita hakemuksen mukana:

 • Kuitit maidon tilityksistä meijeriin toimittamastasi maidosta 1.10.–31.12.2015.

 • Kuitti maidon tilityksistä meijeriin toimittamastasi maidosta 1.–31.7.2016.

Huomaa että

 • Voit hakea maidontuotannon vähentämistukea vain Maaseutuviraston lomakkeella 484. Palauta hakemus liitteineen kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 21.9.2016 klo 13. Määräaika on ehdoton. Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset ja puutteelliset hakemukset hylätään. Huom. Myös postitse määräajan jälkeen saapuneet hakemukset hylätään.

 • Sinun on pitänyt toimittaa maitoa meijeriin heinäkuussa 2016, jotta voit saada tukea.

 • Tukea maksetaan enintään 50 %:lle siitä maidon määrästä, jonka toimitit meijeriin loka–joulukuussa 2015. Älä ilmoita hakevasi tukea sitä suuremmalle määrälle lomakkeen C-kohdassa.

 • Hakemasi vähennyksen on oltava vähintään 1 500 kg, jotta voit saada tukea. Tuki maksetaan maitokilojen perusteella. Maitolitrat muunnetaan kilogrammoiksi kertomalla litrat 1,03:lla. Ilmoita maidon määrät hakemuksella litroina.

 • Et voi hakea tukea maidon suoramyynnistä.

 

2.    Maksun haku 14.2.2017 mennessä: Ilmoita, kuinka paljon maidontuotanto todella väheni.

 • Ilmoita toteutunut vähennys ja hae tuen maksua vähentämisjakson jälkeen viimeistään 14.2.2017. Maaseutuvirasto tiedottaa tuen maksun hakemisesta alkuvuonna 2017.

 • Tukea alennetaan portaittain, jos pienennät tuotantoa merkittävästi hakemaasi määrää vä-hemmän.

Tuki maksetaan toteutuneen maidontuotannon vähennyksen perusteella. Voit saada tukea enintään sen määrän verran, jonka olet arvioinut vähentäväsi tuotantoa ja kuitenkin korkeintaan 50 % saakka loka–joulukuussa 2015 tuottamastasi määrästä. Et voi saada tukea, jos olet lopettanut maidontuotannon ennen heinäkuuta 2016.

Tuki on EU:n rahoittama ja sitä voidaan maksaa koko Suomessa. Voit saada tukea enintään 14 senttiä tuottamatta jäänyttä maitokilogrammaa kohti. Komissio tarkentaa tukihaun päätyttyä 21.9.2016 jälkeen, kuinka iso määrä hakemastasi vähennyksestä on tukikelpoista. Tuettavan maidontuotannon vähentämisen määrä on pienempi, jos tuenhakijat arvioivat vähentävänsä maidontuotantoa loka–joulukuussa 2016 niin paljon, että EU:n tukeen varaama rahoitus ylittyy. Maaseutuvirasto tiedottaa www.mavi.fi-sivustolla vähennettäväksi hyväksyttävästä maitomäärästä syyskuun lopussa.

Jos EU:n tukeen varaama rahoitus ei ylity 21.9.2016 päättyneessä haussa, haku voidaan avata uudel-leen 1–3 kertaa. Mahdolliset haut järjestetään noin kuukauden välein. Tukea haetaan tulevien kolmen kuukauden ajalta. Et voi saada tukea samalta kuukaudelta useampaa kertaa. Jos haet tukea 21.9.2016 päättyvässä haussa loka–joulukuulta 2016, et voi hakea tukea toisessa tai kolmannessa haussa. Mahdollisessa neljännessä haussa tukea maidontuotannon vähentämiseen haetaan tammi–maaliskuulta 2017, joten viimeisessä haussa voit hakea tukea, vaikka olisit hakenut sitä myös 21.9.2016 päättyvässä haussa.

Tuen alentaminen, jos toteutunut vähennys poikkeaa tukikelpoiseksi hyväksytystä määrästä

 

Tukea vähennetään, jos vähennät maidontuotantoa hakemaasi tukikelpoista määrää vähemmän.

Jos toteutunut vähennys on hyväksytystä vähennysmäärästä

 • 80–100 %, saat tuen koko maitomäärälle

 • 50–80 %, leikataan tukea 20 %

 • 20–50 %, leikataan tukea 50 %

 • vähemmän kuin 20 %, et saa lainkaan tukea

Vaikutus muihin maataloustukiin

 

Ota huomioon, että eläinmääräsi vähentäminen voi vaikuttaa muihin hakemiisi tukiin, joissa tuenmaksun perusteena on tietty eläintiheys, eläinmäärä tai eläinyksikkömäärä.​

 

Päivitetty 2.2.2017