Poikkeuksellista mukautustukea ja sen lisätukea voidaan maksaa maidontuottajalle, joka vähentää tammi–toukokuussa 2017 meijeriin toimittamansa maidon määrää verrattuna tammi–toukokuun 2016 maidon määrään.

Voit hakea maidontuotannon mukautustukea Maaseutuviraston lomakkeella 467. Palauta hakemus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 9.12.2016. Tämän jälkeen saapuneet hakemukset hylätään.

Ilmoita hakemuksella, kuinka suuresta lehmänmaidon määrän vähentämisestä haet maidontuotannon mukautustukea.

Huomaa että

 • Sinun pitää toimittaa lehmänmaitoa meijeriin tammikuussa 2017, jotta voit saada tukea.

 • Tukea maksetaan 1.1.–31.5.2017 tekemäsi maidontuotannon vähennyksen perusteella.

 • Vähennys lasketaan vähentämällä tammi–toukokuussa 2016 meijeriin toimittamistasi maitolitroista tammi–toukokuussa 2017 meijeriin toimittamasi maitolitrat.

 • Toteutuneen vähennyksen täytyy olla vähintään 3 % tammi–toukokuussa 2016 meijeriin toimittamastasi lehmänmaidosta. Sitä pienemmästä vähennyksestä et voi saada tukea.

 • Tukea maksetaan enintään 30 %:sta tammi–toukokuussa 2016 meijeriin toimittamastasi lehmän-maidosta.

 • Tukea maksetaan enintään hakemuksella hakemastasi vähennyksen määrästä.

 • Maidontuotannon mukautustuessa ei huomioida maidon suoramyyntejä eikä tilalla käytettyä maitoa.

 • Voit hakea mukautustukea, vaikka olisit hakenut maidontuotannon vähentämistukea syksyllä 2016.

Toteutuneen vähennyksen määrä lasketaan ja tuki maksetaan maitorekisteriin merkittyjen maidontuotantotietojen perusteella. Et voi saada tukea, jos lopetat maidontuotannon joulukuussa 2016 tai aiemmin. Voit kuitenkin hakea tukea, jos toimitat maitoa meijeriin vielä tammikuussa 2017.

Tuki voidaan maksaa jatkajalle, jos tilalla on tehty hallinnansiirto viimeistään 31.5.2017.

Tuesta noin puolet on EU:n rahoittamaa ja noin puolet kansallisesti rahoitettua. Tuen myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta hyväksyy tukea koskevat määrärahat vuoden 2017 talousarvion yhteydessä. Tukea voidaan maksaa koko Suomessa. Voit saada tukea 30 senttiä tuottamatta jäänyttä litraa kohti. Tukea voidaan maksaa yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa enintään 50 miljoonan maitolitran vähentämisestä. Jos toteutunut vähentämisen yhteismäärä ylittää 50 miljoonaa litraa, rajoitetaan kaikkien hakijoiden tukikelpoisten litrojen määrää samassa suhteessa. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa tukihaun päätyttyä arvion, joudutaanko tukikelpoisten litrojen määrää rajoittamaan tukiyksikkökertoimella. Lopullinen tukiyksikkökerroin vahvistetaan, kun tiedetään toteutunut vähennysmäärä. Tuki maksetaan syyskuun 2017 loppuun mennessä.

Esimerkki

Tuottaja toimitti maitoa meijeriin yhteensä 120 000 litraa tammi–toukokuussa 2016. Hänen on vähennettävä meijeriin toimitettavan maidon määrää vähintään 3 600 litraa tammi–toukokuussa 2017 verrattuna tammi–toukokuuhun 2016, jotta hän voi saada tukea. Tuottaja voi saada tukea enintään 36 000 litran vähennyksestä ja enintään siitä määrästä, josta hän hakee tukea.

 • 120 000 l * 3 % = 3 600 l

 • 120 000 l * 30 % = 36 000 l

Tuottaja on vähentänyt maidontuotantoa 20 000 litraa ja on ilmoittanut tukea hakiessaan vähentävänsä 20 000 litraa tai enemmän.

Jos tuki voidaan maksaa täysimääräisesti (50 miljoonan litran kokonaistavoite ei ylity), tuottaja voisi saada tukea yhteensä 6 000 €.

 • 20 000 l * 0,30 € = 6 000 €

Jos 50 miljoonan litran vähennystavoite ylittyisi esimerkiksi kahdella prosentilla, tukiyksikkökerroin olisi 0,98, jolloin 30 sentin tuki maksettaisiin 19 600 litran vähennyksestä, jolloin tuottaja voisi saada tukea yhteensä 5 880 €.

 • 20 000 l * 0,98 = 19 600 l

 • 19 600 l * 0,30 € = 5 880 €

Vaikutus muihin maataloustukiin

Ota huomioon, että mahdollinen eläinmääräsi vähentäminen voi vaikuttaa muihin hakemiisi tukiin, joissa tuenmaksun perusteena on tietty eläintiheys, eläinmäärä tai eläinyksikkömäärä.