​Tukialueuudistus

Tilatukijärjestelmä päättyi vuoden 2014 lopussa. Vuodesta 2015 alkaen on siirrytty perustukijärjestelmään. Tilatukijärjestelmän aikana muodostuneet tukioikeudet säilytetään, mutta niiden aluetieto muuttuu. Perustukijärjestelmässä on kaksi uutta tukialuetta: AB- ja C-tukialue. Vanha tukialue B-C1 jaetaan siten, että B-alue tulee osaksi AB-tukialuetta ja C1-tukialue osaksi C-tukialuetta. 

Liitteestä voi tarkistaa, mihin tukialueeseen kunta kuuluu perustukijärjestelmässä. Kuntajako on vuoden 1995 mukainen. Näet alueet myös tästä kartasta.

Tukioikeuksien omistajuus- ja hallintasuhteet säilytetään entisellään. Myös lisäosat säilyvät. Sen sijaan tukioikeuksien arvoon, sekä tasaosaan että lisäosaan, joudutaan tekemään arvonmuutos. Näin käy siksi, että vuodesta 2015 alkaen rahoitetaan koko suorien tukien määrästä myös uusi viherryttämistuki ja nuorten viljelijöiden tuki sekä entistä korkeampi tuotantosidonnainen tuki.

Vanhan tukialueen B-C1-tukioikeuksia voi kohdistaa sekä uudelle AB-alueelle että uudelle C-alueelle. Sen sijaan vanhoja A-alueen tukioikeuksia voi kohdistaa vain uudelle AB-alueelle ja vanhoja C2-C4-tukioikeuksia uudelle C-alueelle. Uudelleenkohdistamisen voi tehdä vain kerran ja vain vuonna 2015. Tämän jälkeen tukioikeudet käytetään sillä alueella, jolle ne on vuonna 2015 kohdistettu. Pääsääntöisesti vanhat tukioikeudet kohdistetaan viljelijän peltojen uuden sijaintialueen mukaan, joten suurimman osan viljelijöistä ei tarvitse huolehtia tukioikeuksien kohdentamisesta. 

Katso myös: Ylimääräisten tukioikeuksien mitätöinti

Tukioikeuksien siirrot vuodesta 2015 alkaen

Vuodesta 2015 alkaen tukioikeuksien siirrot ovat mahdollisia vain aktiiviviljelijöille. Siirroksi ei katsota tapauksia, joissa maanvuokrasopimuksen päättymisen kanssa päättyy tukioikeuksien hallinnan siirto. Tällöin tukioikeuksien hallinta palautuu automaattisesti maanomistajalle, joilla jo on tukioikeuksien omistajuus. Kun maanomistaja tekee uuden hallinnan siirron tai myy tukioikeutensa, kyseessä on siirto, jolloin tukioikeuksien vastaanottajan pitää täyttää aktiiviviljelijän määritelmä.

Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa tukioikeudet siirtyvät perinnön tai ennakkoperinnön yhteydessä. Silloin tukioikeuksien vastaanottajan ei tarvitse täyttää aktiiviviljelijän määritelmää.

Tukioikeuksien siirtolomake 103B uudistetaan vuoden 2015 säännöillä tehtäviä tukioikeuksien siirtoja varten ja vanha lomake poistetaan käytöstä. Vanhaa lomaketta ei saa käyttää sellaisiin siirtoihin, jotka alkavat 1.1.2015 tai sen jälkeen. 

Päivitetty 11.2.2016.​​​​​​​​​​