Voit saada korkotukea maatilan asuinrakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen ja peruskorjaukseen.

Asuinrakennuksen on oltava asuttavuudeltaan tarkoituksenmukainen ja asuinympäristöltään toimiva sekä asumiskustannuksiltaan kohtuullinen. Rakennuksen ja siinä olevan tekniikan pitää edistää hyvää ympäristön laatua, energian säästöä sekä uusiutuvien luonnonvarojen käyttämistä.

Asuinrakennuksen koon pitää olla kohtuullinen ja suhteessa hakijaruokakunnan kokoon ja ikärakenteeseen.

Suurin tuettava huoneistoala määräytyy henkilöluvun mukaan:

huoneistoala enintään

henkilöluku

120

≤ 6

130

7

140

8

150

9

160

10

170

11

180 maksimi

≥ 12

                                      ei koske peruskorjausta

Peruskorjattavassa asuinrakennuksessa tuettava huoneistoala voi olla enintään 180 neliömetriä.