Aloita suunnittelu hyvissä ajoin, viimeistään noin vuotta ennen aiottua rakentamisen aloittamista. Aikatauluta tehtävät. Mieti mitä toimia tarvitaan, että valmis rakennus saadaan teholliseen käyttöön heti valmistuttuaan

1. Tee tuotantotoiminnan tarvekartoitus:
- laadi asiantuntijoiden avulla vaihtoehtoisia ratkaisuja, mieti vaihtoehtoja tuotannon kehittämiseen
- ota huomioon eläinsuojeluun, ympäristöön, energiansäästöön ja taloudellisuuteen liittyvät asiat
- harkitse asiantuntijoiden kanssa rakentamisvaihtoehtoja
- mieti asiantuntijoiden kanssa kuinka erilaiset ratkaisut vaikuttavat kustannuksiin
- valitse tavoitteisiisi sopivin vaihtoehto.

2. Hanki asiantunteva taloussuunnittelija.

3. Hallitse riskejä jo suunnitteluvaiheessa.
Suunnittelu tehdään eläinten ja tuotannon ehdoilla. Toiminnalliset ratkaisut vaikuttavat tuotannon toimivuuteen ja siis taloudelliseen tulokseen sekä eläinten ja työntekijöiden hyvinvointiin.

Toiminnat ja logistiikka tulee suunnitella niin, että tautiriskit vältetään: puhtaat ja likaiset reitit erilleen, raatojen säilytys mahdollisimman kauas, lastaustila erilleen, tautisulkutila.
Perustuskustannuksiin sekä esimerkiiksi tieliittymästä aiheutuviin kustannuksiin vaikuttaa oleellisesti rakennuspaikan valinta.

Mieti tarkkaan suunnittelijasi kanssa olemassa olevien rakennusten hyödyntäminen niin toiminnallisesti kuin rakenteellisestikin, katso tuetun rakentamisen palotekniset erityisehdot.
Harkitse mahdolliset muutokset suunnitelmiin yhdessä rakennussuunnittelijasi kanssa.

4. Hanki rakentamisen vaativuustason mukainen suunnittelijoiden verkosto, koordinoi työt, mieti aikataulu, varaa riittävästi aikaa suunnittelulle.
Suunnittelijoista valtuutetaan pääsuunnittelija (MRL 120 §), joka vastaa siitä, että eri suunnitelmat (arkkitehti, rakenne, sähkö, LVI jne.) sopivat yhteen; myös rakennusvalvonta edellyttää tätä.

5. Neuvottele ELY-keskuksen kanssa rahoitusvaihtoehdoista, hankkeen sisällöstä ja tukihakemuksesta.

6. Neuvottele ELY-keskuksen rakentamisasiantuntijan kanssa rakentamisinvestoinnin tuen hakemiseen liittyvistä seikoista. Ota huomioon alusta lähtien eri viranomaisten vaatimukset:
- julkinen rahoitus, tuen hakemisen ja saamisen velvoitteet
- rakennusvalvonta.

7. Teetä tarvittavat lupapiirustukset ja muut asiakirjat hankkeen vaativuustason mukaisella suunnittelijalla:
- rakennuslupa
- toimenpidelupa tai -ilmoitus
- mahdollinen ympäristölupa
- lupa poikkeamiseen.

8. Muista paloturvallisuuden suunnittelu.
Tuetun rakentamisen on täytettävä paloturvallisuutta koskevat ehdot, jotka on annettu Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa E ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista, jonka
mukaan muun muassa kaikkiin kotieläinrakennuksiin tulee laatia pelastussuunnitelma.
Katso lisätietoja www.pelastusohje.fi/ts.html

9. Hae tarvittavat luvat rakentamiseen: kunta, aluehallintovirasto.

10. Teetä asiantuntijoilla tukien hakemiseen liittyvät muut asiapaperit:
- erikoissuunnitelmat, jos niitä tarvitaan arvioitaessa rakennuksen toimivuutta ja hyväksyttäviä kustannuksia, esimerkiksi rakennepiirustukset (samat, jotka myös rakennusvalvonta saattaa edellyttää), LVI- tai sähkösuunnitelmat jne.
- rakentamisasiantuntijan  tekemä kustannusarvio
- taloussuunnittelijan tekemä liiketoimintasuunnitelma.

11. Täytä sähköinen hakemus tai jätä paperihakemus ELY-keskukseen riittävän ajoissa.
- Muista kaikki liitteet (hyväksytty lupapäätös ja suunnitelmat).
- ELY-keskuksen rakentamisasiantuntija auttaa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

12. Odota tuen myöntöpäätöstä ja toimi sen mukaisesti.
Esimerkiksi teetä vaadittavat kustannusselvitykset, kilpailuta, pyydä tarjoukset.

13 Hanki tarvittavat asiantuntijat työmaalle:
- vastaava työnjohtaja, ilmoita rakennusvalvontaan (MRL 122 §
- urakoitsijat
- erityisammattitaitoa vaativat työt.
Sovi vastuiden jakaminen.

14.  Tee kirjalliset sopimukset osapuolten kesken.

15. Hanki vakuutukset

16. Ole yhteydessä ELY-keskukseen ja rakennusvalvontaan, mikäli joudut muuttamaan suunnitelmia.

17. Huolehdi rakentamiseen liittyvistä velvoitteista, katso Hakijan velvollisuudet.

18. Huolehdi rahoituksen edellyttämistä velvoitteista aikataulujen mukaisesti:
- kuitit, koontilistat, tarkastukset.

Katso kilpailutusohje

Katso prosessikaavio

 

Päivitetty 16.10.2014