Kustannusten erittely tehdään sen mukaan, mitä rahoituspäätöksen tekemiseen tarvitaan. Rakentamisen kustannusarvio tarvitaan tuen myöntämiseen, että voidaan todeta muun muassa ovatko esitetyt kustannukset tukisäädöksien edellyttämällä kohtuullisella tasolla.
Tuen maksajat tarvitsevat kustannusarvion varmistaakseen sen, että esitetyt kustannukset ovat myöntöpäätöksen mukaiset.

Kustannusarvion on oltava rakennussuunnittelijan tai muun rakentamistalouteen riittävästi perehtyneen asiantuntijan laatima. Kustannusarvion pohjana käytetään rakennusalalla käytettäviä sähköisiä tai paperilomakkeita. Kustannukset eritellään rakentamisessa yleisesti käytettävän nimikkeistön (esim. Talo-nimikkeistö) mukaisesti.

Kustannusarvio laaditaan pääpiirustuksissa tai erikoissuunnitelmissa ja rakennusselostuksessa esitettyjen tietojen mukaan vastaamaan mahdollisimman hyvin rakennuskohteen todellisia kustannuksia silloin, kun tukea haetaan. Rakennusosan kustannukset muodostuvat rakenteen osien tarvike- ja työkustannuksista.

Kustannusarvioon eritellään eri rakennukset, koneet ja laitteet, suunnittelukustannukset, liittymämaksut, viranomaismaksut sekä muut yleiskustannukset. Suunnittelusta aiheutuvat kustannukset eritellään suunnittelu- ja suunnittelijaluokittain, katso erittely Suomen rakentamismääräyskokoelmasta A2. Kustannukset ilmoitetaan arvonlisäverottomina. Asuintilojen kustannuksissa ilmoitetaan erikseen arvonlisän osuus