Voit saada investointitukea tuotantorakennuksen uudisrakentamiseen, laajennukseen ja peruskorjaamiseen.

Voit saada avustusta sekä korkotukea maatalouden tuotantotoiminnan tehokkuutta ja laatua parantaviin rakentamisinvestointeihin. Rakentamisen täytyy olla ko. tuotantotoiminnan kannalta tarpeellista ja taloudellisesti toteutettavaa. Rakentaminen ei saa lisätä uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä.

Tuetut rakentamiskohteet ovat esimerkkejä julkisin varoin toteuttavasta rakentamisesta. Rakentamiskohteiden tulee olla hyvänä esimerkkinä laadusta, toimivuudesta ja kustannustehokkuudesta. Kohteet suunnitellaan ja rakennetaan niin, että ne täyttävät kansallista rakentamista, eläinten suojelua, työskentelyoloja ja ympäristöä koskevat säädökset.  Kansallisia säädöksiä ovat esim. maankäyttö- ja rakennuslaki, eläinsuojelulaki, työturvallisuuslaki ja ympäristönsuojelulaki sekä näitä koskevat asetukset ja määräykset, kuten Suomen rakentamismääräyskokoelma.

Tuettua maaseuturakentamista koskevat lisäksi erityissäädökset, joita maa- ja metsätalousministeriö on säätänyt. Ministeriön antamat asetukset koskevat rakentamisen teknisiä, taloudellisia, toiminnallisia sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyviä asioita.