Jos tilallasi on vähintään 10 hehtaaria peltoalaa, sinun on viljeltävä kahta tai kolmea kasvia tilan sijainnista ja peltoalasta riippuen. Viljelykasvien on oltava laskettavissa tilalla 30.6.–31.8. Huolehdi siitä, että maatilallasi on ko. ajanjakson ajan vähintään vaatimuksen mukaiset kaksi tai kolme kasvia ja että vaaditut viljelykasvien osuudet täyttyvät. Lisätietoa eri viljelykasveiksi luettavista kasveista ja niiden ilmoittamisesta löydät hakuoppaan viherryttämistukea käsittelevästä luvusta.

Voit saada viljelyn monipuolistamisesta vapautuksen, jos

  • peltoalasi on alle 10 hehtaaria.

  • yli 75 % maatilasi peltoalasta on nurmella, kesannolla tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoalasi on enintään 30 hehtaaria.

  • yli 75 % maatilasi tukikelpoisesta maatalousmaasta on pysyvää nurmea, nurmea tai näiden käyttötapojen yhdistelmänä, edellyttäen että näiden käyttötapojen ulkopuolelle jäävä peltoalasi on enintään 30 hehtaaria, tai

  • yli 50 % maatilasi peltoalasta on sellaista alaa, jota et ole ilmoittanut edellisvuoden tukihakemuksessasi, ja maatilasi koko peltoalalla viljellään eri viljelykasvia kuin edellisenä kalenterivuonna.

Taulukko: Viljelyn monipuolistaminen AB-alueella

Taulukko: Viljelyn monipuolistaminen C-alueella


Päivitetty 13.7.2017