Ruhon käyttöarvon määritys tapahtuu EU:n alueella yhteisesti käytettävällä lakisääteisellä europ-luokituksella. Teurasruhojen europ-luokitus on järjestelmä, jonka tarkoituksena on erottaa erityyppiset ruhot toisistaan. Sen avulla määritetään ruhon sisältämän punaisen lihan osuus ruhon painosta. Samalla määritetään myös ruhon sisältämän rasvan osuus.

Luokituksen ja punnituksen valvonnasta sekä luokittajien koulutuksesta vastaa Foodwest Oy  Maaseutuviraston valtuutuksella.

Ruhonluokituksen teurastamoissa saa suorittaa vain Mavin tähän tehtävään valtuuttama henkilö (hyväksytty ruhonluokittaja). Valtuutus kattaa luokituksen lisäksi ruhon punninnan ja tunnistemerkinnällä varustamisen.

Mavi päättää hakemuksesta hyväksymisestä. Hyväksymisen edellytyksenä on koulutukseen perustuva pätevyys ja luokitusta koskeva hyväksytysti suoritettu työnäyte. Mavi voi päättää valtuutuksesta enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Uusi valtuutus voidaan antaa edellisen voimassaolon päätyttyä, mikäli ruhonluokittaja tätä hakee ja hyväksymisen edellytykset täyttyvät.

 

Yhteystiedot:
Katriina Mattila, ylitarkastaja
0295 31 2472
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi