Sokerin tuotanto EU:n sisällä on tarkoin säädeltyä. Sokerin tuotantomäärät eli maakohtaiset kiintiöt on määritelty jäsenmaittain.  

Sokerin teollisuuskäyttö 

Tuotantokiintiön ylittävää sokeria voidaan käyttää teollisuudessa hyväksyttyjen lopputuotteiden valmistamiseen. Näitä ovat mm. bioetanoli ja alkoholi sekä tietyt kemian- ja lääketeollisuuden tuotteet. Jalostajan täytyy hakea Maaseutuviraston markkinaosastolta hyväksyntä sokerin teollisuuskäyttäjäksi.
 
Kiintiön ulkopuolisen sokerin käytöstä ei makseta tukea, ja teollisuuskäyttöä valvotaan jalostajille tehtävillä tarkastuksilla. 
 
 
Yhteystiedot:
tuovi(at)mavi.fi
etunimi.sukunimi(at)mavi.fi
Faksi 0295 31 2203