Vientitodistus voidaan vaatia kahdessa eri tapauksessa: 
  • Joillain maataloustuotteilla on olemassa vientitodistusvelvoite vietäessä tuotteita EU:n alueelta. Vientiä ei voi tapahtua, jos vientitodistusta ei esitetä tulliviranomaisille.
  • Maataloustuotteista viljan ja viljatuotteiden, riisin ja sokerin vienti vaatii aina vientitodistuksen.
Vientitodistuksia haetaan Suomessa Maaseutuviraston markkinaosastolta. Viejän tulee jättää vienti-ilmoitus Tulliin ennen vientiä, lisätietoja Tullin sivustolta.

Tiedote vientitodistuksiin liittyvien tuotteiden vienti-ilmoitusten tekemisestä 1.5.2016 lähtien

Tuki vientiin EU:n ulkopuolelle

EU:ssa ei ole maataloustuotteille ja elintarvikkeille vahvistettuja vientitukia.   

WTOn päätös maataloustuotteiden vientituista luopumisesta 23.3.2016 (2).docWTOn päätös maataloustuotteiden vientituista luopumisesta (23.3.2016)

Kansallisina arkipyhinä ei käsitellä tuonti- ja vientitodistushakemuksia.
 
 Kansalliset arkipyhät 2016.

Komission yleisillä vapaapäivillä vuonna 2016 on vaikutusta tiettyjen viljan, riisin ja oliiviöljyn tariffikiintiöitä koskevien tuontitodistushakemusten jättämispäiviin ja tuontitodistusten myöntämispäiviin sekä kiintiön ulkopuolisen sokerin ja isoglukoosin vientitodistusten myöntämispäiviin.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015_2379.pdfKomission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2379

Komission yleiset vapaapäivät vuonna 2017 on julkaistu:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016_2054.pdfKomission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/2054

Maaseutuvirasto suosittelee hakemaan tuonti- ja vientitodistukset sähköisesti, jos tuotteet tullataan Suomessa.
Tullitoimipaikkoja supistetaan 1.3.2016 alkaen.

  

Tuonti- ja vientitodistukset ja todistusten otteet myöntävä viranomainen
Maaseutuvirasto / Markkinaosasto
PL 405, 60101 SEINÄJOKI
Puh. 0295 312 000 (vaih­de)
Fak­si 0295 312 203
Säh­kö­pos­ti­o­soi­te tuo­vi(at)mavi.fi 

Sähköisten tuonti- ja vientitodistusten hyväksymismerkinnät tekevä tulliviranomainen
Tulli Sähköinen palvelukeskus (SPAKE)
PL 512, 00101 HELSINKI
Puh. 0295 5207
Sähköpostiosoite spake.feoga(at)tulli.fi tai spake.tuonti(at)tulli.fi