Hankkeen hallinnoija sopii jokaisen yrityksen kanssa miten kutakin yksittäistä yritystä hankkeessa kehitetään. Näistä laaditaan yrityskohtainen suunnitelma ja kustannusarvio.

Jokaisesta yrityksestä täytetään yritystieto- tai sopimuslomake (lomake 3305Y_L), jossa kerrotaan

  • yrityksen perustiedot

  • sovitut yrityskohtaiset toimenpiteet (tarvittaessa eri liitteellä) 

  • kustannukset yrityskohtaisista toimenpiteistä

  • yhteisten kustannusten yrityskohtainen osuus (yhteiset kustannukset voidaan jakaa yrityksille siinä suhteessa, miten paljon ne saavat yrityskohtaisia kehittämispalveluja hankkeessa).

Yhden yrityksen kustannukset muodostuvat jyvitetystä yhteisestä osuudesta ja yrityskohtaisten kehittämispalveluiden kustannuksista. Yritys maksaa 25 % näistä kokonaiskustannuksista yksityisenä rahoitusosuutena hankkeen hallinnoijalle. Tukena tulevan 75 % yritys sitoutuu ottamaan yrityksen de minimis -tueksi. Hankkeen hallinnoijan ja yrityksen välillä ei yksityisen rahoituksen maksamisen lisäksi tapahdu muuta rahaliikennettä. Kyseessä ei siis ole tuensiirto vaan hyödyn siirto.

Yritystietolomakkeen sopimusosassa kerrotaan yritysten yhteisten kehittämistoimenpiteiden sisältö.

Hankkeen hallinnoija täyttää Hyrrä-järjestelmään tavanomaisen kehittämishankkeen hankesuunnitelman, jossa kerrotaan koko hankkeesta. Kustannusarvio-sivulle täytetään yrityskohtaisten kustannusten yhteismäärä kustannuslajeittain ja hankkeen yhteiset kustannukset kustannuslajeittain. Järjestelmä laskee näistä hankkeen kokonaiskustannukset kustannuslajeittain.

Jokaisesta yrityksestä ilmoitetaan Hyrrä-järjestelmään sopimuksen päivämäärä, yrityksen nimi, Y-tunnus tai tilatunnus sekä yrityksen osuus hankkeen kokonaiskustannuksista (yritystietolomakkeen kohdasta 7.C). Yritysten kanssa toimittaessa pääsääntönä on, että kustannukset esitetään ilman arvonlisäveroa.

Yritystietolomakkeet skannataan ja tallennetaan Hyrrä-järjestelmään pdf-tiedostoina.
Jos tukea jostakin syystä haetaan kokonaan paperisilla lomakkeilla, niin silloin täytetään hankehakemuslomake (lomake 3306A) ja hankesuunnitelmalomake (lomake 3306B) vastaavalla tavalla. Yritystietolomakkeet liitetään mukaan liitteinä.