Landsbygdsverket har offentliggjort denna webbtjänst i november 2013. Webbtjänsten mavi.fi öppnades för första gången i maj 2007.

Information om frågor som administreras av Mavi finns också på våra förvaltningsparters webbplatser:

  • Jord- och skogsbruksministeriet
  • ELY-centralerna
  • Kommunernas samarbetsområden
  • Leader-grupperna
  • Landsbygdsnätverksenheten
  • Livsmedelssäkerhetsverket
  • Ålands landskapsregering.

Kontaktuppgifterna till kommunernas samarbetsområden, ELY-centralerna och Leader-grupperna som betjänar stödförvaltningens kunder får du fram med sökfunktionen. Genom att välja din egen boningskommun på menyn kommer du till kontaktuppgifterna för samarbetsområdets kommun, ELY-centralen och Leader-gruppen för ditt område.

Webbsidan är uppgjord på tre språk: svenska, finska och engelska. De finska och svenska sidorna är identiska till innehållet, dvs. från den ena språkversionens sida kommer du direkt till den andra språkversionen av samma sida. Den engelska webbsidan har ett knappare innehåll. Dessutom ges det info om renhushållning på samiska.

Tekniska rekommendationer

Vår webbtjänst är planerad och testad för att fungera med de vanligaste webbläsarna. Om du använder en gammal webbläsarversion rekommenderar vi att du uppdaterar den.

Webbplatsen har genomförts med JavaScript som det rekommenderas att webbläsaren stöder. Du kan ändå visa webbsidorna också i en version utan JavaScript.

På webbsidan publiceras dokument i pdf-format och för att läsa dem behöver du programmet Adobe Acrobat Reader.

Användning av kakor

Vi använder oss av kakor (cookies) på vår webbplats. Kakorna är små textfiler som lagras i användarens dator utan att skada datorn eller filerna. Kakorna kan anknyta till webbplatsens funktion eller statistikföringen av hur webbplatsen används.

Med kakornas hjälp samlar vi in statistikuppgifter om webbplatsens användning i syfte att utveckla webbtjänsten. Sådana uppgifter är bland annat antalet besökare på webbplatsen, sidornas popularitet, från vilken sida besökaren har förflyttat sig till tjänsten, de mest använda sökorden och webbläsarna. Information som samlas in om användarnas besök är bl.a. klockslaget för besöket, vilka sidor som använts, typen av webbläsare och operativsystemet.

Också tredje parters tjänster, såsom ShareThis, Facebook, Twitter och YouTube, som är kopplade till vår webbplats funktion använder cookies för att dela information i sociala nätverk eller göra upp användarstatistik.

Du kan hantera kakorna genom att ändra inställningarna för webbläsaren. Om du vill kan du förhindra användningen av kakor, tillåta dem bara på begäran eller ta bort dem när sessionen avslutas. Då måste du beakta att förbud mot användning av kakor kan medföra brister i webbplatsens funktioner.

Sökning

Överst på webbplatsen finns en navigation som gör det enklare att söka information. I menyerna Stöd och tjänster, Guider och blanketter, Betalningar och tillsyn samt Om oss ingår information om stöd och verksamheten vid verket. Informationen är indelad enligt kundgrupp.  Förutom dessa menyer och navigationsmenyn i webbplatsens vänstra spalt kan du söka information med hjälp av sökfunktionen överst på sidan.

Webbplatsens interna länkar öppnas i samma webbfönster. Externa länkar öppnas i ett nytt webbfönster.

Utskrivning och delning av sidor

Nere på innehållssidorna finns länken Skriv ut sidan. Med den kan du skriva ut sakinnehållet utan sidnavigation. Om du vill skriva ut hela sidvyn inklusive navigation kan du använda webbläsarens kommando Skriv ut. Varje sidas sakinnehåll kan laddas ner som pdf-fil. Du kan också dela innehållet på Facebook, Twitter och med e-post. 

Upphovsrätt

Mavi eller någon annan informationsproducent som uppgetts i samband med materialet har upphovsrätten till det material som publiceras på webbplatsen. På webbtjänsten tillämpas upphovsrättslagen och andra bestämmelser och föreskrifter om upphovsrätt.

Webbplatsens textmaterial får användas och man får länka till det, men källan måste uppges. Om materialet ska användas för ett kommersiellt ändamål måste det alltid avtalas separat om saken med Mavi.

Behandling av personuppgifter

Vi skyddar sidbesökarnas sekretess och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Vi samlar inte in information med vilken en enskild besökare kan identifieras. I webbtjänsten behöver vi e-postadressen bara för att besvara respons. Responsblanketten är oskyddad så därför ska du undvika att skicka känslig information som kontonummer eller personbeteckning i dessa meddelanden.

Läs mer om dataskydd.

Juridisk reservation

Vår ambition är att informationen på webbtjänsten ska vara så korrekt och aktuell som möjligt. Mavi ansvarar ändå inte för kostnader eller skador (direkta eller indirekta) som orsakats på grund av eventuella felaktigheter i innehållet. Mavi ansvarar inte heller för sådant material som producerats av utomstående och som verkets sidor länkar till. Verket ansvarar inte för skador med anledning av avbrott i dataförbindelserna eller andra tekniska störningar.

Respons

Använd responsblanketten om du vill ge feedback på webbtjänsten. Länken Ge respons finns nere på varje sida. Ärenden som kräver officiella åtgärder kan inte göras anhängiga med responsblanketten, utan det ska ske via Mavis registratur (kirjaamo@mavi.fi).