Innehållen i uppdateringarna av Hyrrä har lagts in i tidtabellen 19.12.2017.

Kommande uppdateringar

Funktionalitet ​Tidpunkt för genomförandet

​Utfallsinformation (indikatoruppgifter, uppföljning av målen för programmet)

​Januari 2017

​Minskning av stöd (sanktioner)

​Februari 2017

​Betalningar som kvittar förskott

​Mars 2017

Elektroniska stödbeslut samt betalningsansökningar och betalningsbeslut som gäller temaprojekt och projekt med två riktade insatser

​April-maj 2017

​Tekniska ändringsbeslut

​April 2017

​Utvidgning av rådgivningsersättningen (ny rådgivningsmodul)

​Sommar 2017

​​Strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, ansökan om stöd och stödbeslut

​November-december 2017

​​Strukturstöd för renhushållning och naturnäringar, betalningsansökningar och betalningsbeslut

​Februari-mars 2018

​Ändringsansökan och ändringsbeslut

​2018


 Uppdaterad 19.12.2017.