Vi publicerar guider, anvisningar och blanketter för våra kunder. Med hjälp av dem tillhandahåller vi information om stöden och vägledning som gäller ansökan om olika stöd.

E-tjänster

I jordbrukarnas webbtjänst Vipu kan du göra och lämna in stödansökan elektroniskt, och också utanför ansökningstiden kan du se på uppgifterna om din egen gårds stödansökningar och dra nytta av kartfunktionerna. På Vipu-sidorna finns utbildnings- och presentationsmaterial, anvisningar samt videofilmer.

För skolmjölkstöd och stöd till frukt i skolan finns det en separat  Nekka - e-tjänst. På sidan Skola, kommun, daghem berättas det om den.

Hyrrä är en e-tjänst för projekt-, företags- och strukturstöd som är avsedda för landsbygden. I Hyrrä kan du bläddra i uppgifter om dina stödansökningar och lämna in e-ansökningar.